W dniu 6 lipca 2016r. w Głównym Instytucie Górnictwa gościła delegacja przedstawicieli firmy Golder Associates z Anglii i Australii.

W dniu 6 lipca 2016r. w Głównym Instytucie Górnictwa gościła delegacja przedstawicieli firmy Golder Associates z Anglii i Australii.

Głównym tematem rozmów były  nowe techniki i technologie stosowane w górnictwie oraz zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Podczas spotkania dużo uwagi poświecono wzajemnej współpracy w stosowaniu i wykorzystaniu technologii kotwowej w warunkach górnictwa polskiego, jak również problematyce zagrożenia tąpaniami w górnictwie australijskim.

Spotkanie miało także związek z podpisanym przez GIG, w lutym 2016 r., porozumieniem z firmami Węglokoks Kraj i Joy Global Poland  o współpracy w zakresie zastosowania systemu komorowo-filarowego w kopalni „Bobrek-Piekary” ruch „Piekary”. Ponadto, w Zakładzie Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa trwają prace nad metodyką optymalnego doboru obudowy podporowo-kotwiowej, pozwalającą na minimalizację kosztów wykonania, zabezpieczenia i utrzymania wyrobisk korytarzowych.

            Firma Golder Associates jest jednym z największych międzynarodowych przedsiębiorstw działających od  ponad 50 lat, która świadczy usługi dla branży wydobywczej, energetycznej, ochrony środowiska, produkcji przemysłowej, infrastrukturalnej oraz rozwoju terenów miejskich.  Ta multidyscyplinarna organizacja skupia ponad 6500 inżynierów, naukowców i techników w 180 biurach na całym świecie. Aktualnie ich uwaga skupia się na Australii, która stała się jednym z liderów w wydobyciu węgla kamiennego (czwarte miejsce na świecie) i brunatnego (piąte miejsce na świecie). 

+ 48-32-259-2000