Warsztaty projektu CoalTech2051 na temat przyszłości priorytetów badawczych dla węgla

28 stycznia 2020r. w Brukseli odbyły się trzecie warsztaty organizowane w ramach projektu CoalTech2051, których tematem przewodnim były globalne trendy i przyszłość B+R w obszarze węgla (CoalTech2051 workshop on global coal trends and future of coal R&D). W warsztatach wzięło udział około 70 osób z ponad 20 krajów UE i świata, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych wyników projektu Coaltech2051 i zrealizowanych badań na temat priorytetów badawczych dla węgla. Główny Instytut Górnictwa był współorganizatorem tego spotkania. Instytut reprezentowany był przez Dyrektora GIG, prof. dr hab. inż. Stanisława Pruska, dr inż. Aleksandrę Koteras, koordynatorkę projektu CoalTech2051 w GIG oraz dr hab. inż. Alicję Krzemień.

Celem projektu CoalTech2051 jest opracowanie przyszłych priorytetów badawczych dla Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) w obszarze węgla. Przygotowanie takiej badawczej mapy drogowej dla sektora węglowego jest niezwykle ważne z punktu widzenia oceny stanu rozwoju technologicznego na poziomie międzynarodowym oraz realizacji celów polityki energetycznej UE. Projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum złożonym z 4 partnerów z 4 państw: Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii, Grecji: GIG, IEA CCC, Euracoal i instytut badawczy CERTH z Grecji. Finansowany jest ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: https://coaltech2051.eu/

+ 48-32-259-2000