Wizyta delegacji rumuńskiego Instytutu INSEMEX i umowa o współpracy

W dniach  od 3 do 5 października 2018r. gościła  w Głównym Instytucie Górnictwa  delegacja rumuńskiego Instytutu Badań i Rozwoju Bezpieczeństwa Górniczego i Ochrony przed Eksplozją INSEMEX Petrosani pod przewodnictwem  Naczelnego Dyrektora pana  Georga Artura Gamana. W czasie wizyty goście zwiedzili laboratoria Instytutu i odwiedzili Kopalnię Doświadczalną Barbara, z którą współpracują od wielu lat. Zarówno GIG, jak i Insemex są bowiem jednostkami notyfikowanymi. Goście uczestniczyli również w odbywającej się w tym czasie w Ustroniu konferencji naukowo-technicznej "Bezpieczeństwo robót strzałowych”. 

Podsumowaniem wizyty było podpisanie 5 października 2018r. aneksu do istniejącej umowy o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy GIG a INSEMEX. Obejmuje ona takie obszary jak: zarządzanie bezpieczeństwem pracy i zagrożeniami technicznymi, bezpieczeństwo górniczych środków strzałowych, nowe technologie wydobycia górnicze, wykorzystanie metanu z pokładów węgla, zwalczanie zagrożeń gazowych i pyłowych, aerologię górniczą, czy  problemy inżynierii środowiska związane z działalnością górniczą, m.in. ochronę przed hałasem w środowisku, rekultywacja terenów zdegradowanych, opracowywanie i testowanie rozwiązań wspomagających zarządzanie gospodarką odpadami przemysłowymi, ocenę oddziaływania na środowisko, technologie uzdatniania i odnowy wody oraz pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza. Dwustronną umowę podpisali Dyrektor GIG prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek oraz Naczelny Dyrektor Insemex dr inż. George Artur Gaman. 

INSEMEX jest największą i najważniejszą jednostką  naukową zaplecza górniczego w Rumunii. Od prawie 70 lat prowadzi badania i usługi w zakresie bezpieczeństwa pracy, technik i technologii stosowanych w górnictwie, inżynierii środowiska, certyfikacji i autoryzacji.

+ 48-32-259-2000