Wizyta przedstawicieli Krajowej Spółki Solnej Salrom S.A. z Rumunii

27 czerwca br. gościliśmy w Głównym Instytucie Górnictwa przedstawicieli kopalń należących do rumuńskiej Krajowej Spółki Solnej  Salrom S.A.

Salrom SA to firma, która jest jedynym producentem soli w Rumunii, jednego z  najstarszych producentów soli w Europie. Oprócz wydobywania, przetwarzania i wprowadzania do obrotu soli i substancji niemetalicznych  Salrom chce rozwijać turystykę w podziemnych kopalniach soli otwartych dla zwiedzających. 

Celem  wizyty było zapoznanie gości z najnowszą ofertą GIG oraz omówienie najbliższych planów współpracy, które dotyczą eksploatacji złóż soli z wykorzystaniem urządzeń rodzimej spółki Famur oraz modernizacji transportu szybowego i poziomego w rumuńskich kopalniach soli oraz dostosowania go do celów turystycznych. 

+ 48-32-259-2000