Wspieramy kolejne szpitale

12 maja kolejna partia przyłbic z Głównego Instytutu Górnictwa trafiła do Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.

+ 48-32-259-2000