Wynalazek specjalistów Głównego Instytutu Górnictwa p.n.: „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” zdobył wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku w kategorii „Ekologia”.

Wynalazek specjalistów Głównego Instytutu Górnictwa p.n.: „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” zdobył  wyróżnienie  w konkursie Górniczy Sukces Roku w kategorii „Ekologia”.

Urządzenie to umożliwia zdalne prowadzenie pomiarów temperatury oraz przesyłanie optycznych sygnałów pomiarowych na duże odległości. Zostało zastosowane do pomiaru temperatury w powierzchniowym i podziemnym reaktorze zgazowania węgla. W nagrodzonym rozwiązaniu światłowód stały połączony jest ze spektrometrem skaningowym za pomocą światłowodu elastycznego, co  umożliwia zdalne prowadzenie pomiarów in situ oraz przesyłanie optycznych sygnałów pomiarowych na duże odległości. System wykonany jest zgodnie z dyrektywą ATEX i spełnia wymogi bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Prowadzenie procesu podziemnego zgazowania węgla z kontrolą warunków temperaturowych panujących w reaktorze, pozwala na pozyskanie pożądanych produktów reakcji chemicznych dla zastosowań w przemyśle energetycznym lub chemicznym. Rozwój systemów kontrolno-pomiarowych jest bardzo ważną kwestią dla rozwoju nowoczesnego górnictwa oraz wydajnego pozyskiwania i wykorzystywani energii ze złóż węgla. Rozwiązanie opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa może być wykorzystywane nie tylko w przemyśle wydobywczym, ale wszędzie tam gdzie konieczna jest ciągła, zdalna kontrola wysokich temperatur, zwłaszcza w trudnych warunkach pomiarowych, np. w przetwórstwie metali.  Wynalazek został nagrodzony również złotym medalem  z wyróżnieniem na  Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii  „BRUSSELS INNOVA 2015” oraz  nagrodą specjalną Targów  INNOVA BARCELONA 2015.  

+ 48-32-259-2000