Zapraszamy na konferencję pt.: „Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”

W dniach 14 - 17  maja  2017r.  w Polanicy-Zdroju odbędzie się  I konferencja pt.: „Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”.  Jej organizatorami są Główny Instytut Górnictwa, „Poltegor-Instytut” i Przewodnicząca Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych.

Jest to nowa inicjatywa środowiska hydrogeologów, której głównym celem będzie wymiana poglądów, zarówno twórców,  jak i użytkowników wiedzy powstałej w ramach działalności naukowej, badawczej oraz technicznej i wdrożeniowej.  Jej zakres obejmuje najważniejsze obecnie problemy w hydrogeologii, które dotyczą zasobów wód, ochrony środowiska, bezpieczeństwa przemysłowego i powszechnego, energetyki oraz szeroko pojętego górnictwa.

Podczas wielu dyskusji w różnych gremiach hydrogeologów zauważyliśmy, że brak jest forum dyskusyjnego, skupionego na zagadnieniach hydrogeologicznych w aspekcie praktycznych zastosowań i doświadczeń w różnych gałęziach gospodarki, począwszy od gospodarki wodnej, przez górnictwo i energetykę, aż po ochronę środowiska. Wiele interesujących rozwiązań problemów hydrogeologicznych nie znalazło dotychczas odzwierciedlenia w opublikowanych pracach, a są istotne dla gospodarki. Do tego dochodzą jeszcze dynamicznie  zmieniające się przepisy prawne wpływające na zastosowanie wielu rozwiązań. Dlatego istnieje silna potrzeba wymiany doświadczeń i wiedzy w fachowym gronie,  mówi dr hab. Przemysław Bukowski, prof. GIG,  przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji.  Zakładamy, że konferencja będzie miała bardzo otwartą formułę. Dopuszczalna jest niemal każda forma prezentacji własnych przemyśleń, jako prezentacja multimedialna, wystąpienie publiczne bez publikacji  lub z publikacją w materiałach konferencyjnych, lub jako recenzowany artykuł naukowy, także z możliwością skierowania go do czasopism punktowanych. 

W czasie konferencji, w kooperacji z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych, planowane jest otwarcie konkursów: „Hydrogeolog Praktyk Roku”, kierowanego do hydrogeologów i ośrodków naukowych oraz „Hydrogeologiczne Wdrożenie Roku”, w którym mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, samorządy lokalne i administracja państwowa. Te tytuły będą przyznawane osobom prawnym lub fizycznym przez środowisko hydrogeologów na wniosek specjalnie powołanej kapituły.  Idąc za światowymi trendami konferencja będzie miała charakter rotacyjny. W ostatnim dniu wskazana będzie propozycja miejsca organizacji kolejnego wydarzenia przedstawiona przez kolejnego organizatora. 

Więcej informacji o konferencji oraz formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie: http://hpph.gig.eu. Serdecznie zapraszamy do udziału. Konferencja  odbywa się  pod patronatem medialnym Trybuny Górniczej i  portalu górniczego nettg.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do zaprezentowania rezultatów swoich prac oraz do podzielenia się doświadczeniami praktycznymi w zakresie swojej działalności zawodowej, a przede wszystkim doświadczeniami we wdrażaniu i praktycznym wykorzystaniu ich wyników.

+ 48-32-259-2000