Zespół ds. Certyfikacji i Sekretariat Jednostki Oceny Zgodności w nowym miejscu

Zespół ds. Certyfikacji i Sekretariat Jednostki Oceny Zgodności ma nowa siedzibę. Obecnie znajdziecie go na terenie Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie, choć JOZ nie jest w strukturze KD. Jednostka Oceny Zgodności to jednostka organizacyjna Głównego Instytutu Górnictwa, która powstała w wyniku połączenia trzech zakładów instytutu: Jednostki Certyfikującej,  Zakładu  Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych, Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego. Realizuje wszystkie zadania związane z certyfikacją, notyfikacją,  akredytacją  oraz  badaniami. Dzięki unikatowym stanowiskom realizowane są tu badania urządzeń przeznaczonych dla górnictwa, i innych gałęzi przemysłu. Nowoczesne laboratoria oraz  bunkier strzałowy pozwalają badać właściwości materiałów wybuchowych, a eksperci JOZ wykonują również badania sprzętu strzałowego.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gigcert.com

+ 48-32-259-2000