Uprzejmie informujemy, że z dniem 20.09.2015r nastąpiła zmiana na stanowisku Naczelnego Dyrektora GIG

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20.09.2015r nastąpiła zmiana na stanowisku Naczelnego Dyrektora GIG.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego  stanowisko to pełni dr hab. inż. Stanisław PRUSEK, prof. GIG.
 

dr hab. inż. Stanisław PRUSEK, prof. GIG

Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa od 20.09.2015r.

Jest uznanym przez środowiska naukowe ekspertem i cenionym przez środowisko przemysłowe specjalistą w dyscyplinie górnictwo oraz geologia inżynierska. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmował się między innymi: doborem obudowy wyrobisk eksploatacyjnych, prognozowaniem deformacji chodników przyścianowych oraz rekonsolidacją zrobów zawałowych.

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Pracę w Głównym Instytucie Górnictwa rozpoczął w 1991. Od 2003 roku  pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych GIG.  Od października 2010 profesor nadzwyczajny w Głównym Instytucie Górnictwa.

Rzeczoznawca Wyższego Urzędu Górniczego do spraw Ruchu Zakładu Górniczego w zakresie: projektowania obudowy kotwiowej, doboru obudowy szybów, wlotów szybowych, jak i wyrobisk o przekroju poprzecznym przekraczającym 30m2, oraz stosowania różnych typów obudów zmechanizowanych w wyrobiskach ścianowych.

Prof. S. Prusek jest członkiem Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk,  zastępcą przewodniczącego Sekcji Technologii Górniczych Komisji Górniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach oraz członkiem AusIMM - Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Koła w Głównym Instytucie Górnictwa. Laureat nagrody naukowej im. Witolda Budryka, przyznawanej przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym  kilku książek, kilkudziesięciu zgłoszeń patentowych oraz praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaczącej ilości  opracowań naukowo-badawczych i badawczo-usługowych, które w istotny sposób wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Opracowane wynalazki uzyskały wiele nagród i wyróżnień w  konkursach krajowych i zagranicznych.

+ 48-32-259-2000