Międzynarodowa Konferencja projektu IS-EPOS: “ IS EPOS Cyfrowa Przestrzeń do Badań Zagrożeń Antropogenicznych”, Katowice 19-20.11.2015

Międzynarodowa Konferencja projektu IS-EPOS:  “ IS EPOS Cyfrowa Przestrzeń do Badań Zagrożeń Antropogenicznych”, Katowice 19-20.11.2015

Organizatorzy:  Instytut Geofizyki PAN, Główny Instytut Górnictwa, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Kompania Węglowa SA 

Miejsce konferencji: Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, Katowice

Celem Projektu IS-EPOS jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce, skupionemu wokół zjawiska sejsmiczności indukowanej, stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej. Ponadto projekt ten ma umożliwić prowadzenie nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zagwarantować jednostkom naukowym efektywną współpracę z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

O konferencji i projekcie IS EPOS czytaj więcej na stronie : http://is-epos.eu/

+ 48-32-259-2000