Wizyta prof. dr hab. inż. Józef Dubińskiego, czł. koresp. PAN w Chinach

W dniach 27-30 października br. na zaproszenie China National Coal Association  przebywał  w Chinach prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, czł. koresp. PAN. 

W dniu 28 października wziął udział w obradach międzynarodowej konferencji „Coal Summit’2015”, na której przedstawił wykład nt. Polityka i strategia Unii Europejskiej w odniesieniu do węgla”. Następnego dnia uczestniczył w otwarciu międzynarodowej wystawy „China Coal & Mining Expo ‘ 2015”, która miała miejsce w nowym centrum wystawienniczym w Pekinie.

+ 48-32-259-2000