W dniach 19-21 listopada 2015 w Brukseli odbywały się Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2015. Trzy nagrody otrzymały na nich wynalazki GIG

Złoty medal     z wyróżnieniem  otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii”, medalem srebrnym nagrodzono modułową, panelową obudowę szybową nowej generacji, a złoty medal    z wyróżnieniem oraz nagrodę specjalną Targów    INNOVA BARCELONA  otrzymał wynalazek o nazwie „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000K)  w reaktorze podziemnego zgazowania węgla”.

Nagrodzony „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur” pozwala na prowadzenie pomiaru temperatury zarówno w powierzchniowym reaktorze PZW, jak również podziemnym. W nagrodzonym rozwiązaniu światłowód stały połączony jest ze spektrometrem skaningowym za pomocą światłowodu elastycznego, co  umożliwia zdalne prowadzenie pomiarów in situ oraz przesyłanie optycznych sygnałów pomiarowych na duże odległości. Możliwość prowadzenia procesu podziemnego zgazowania węgla z kontrolą warunków temperaturowych panujących w reaktorze, pozwala na pozyskanie z procesu pożądanych produktów reakcji chemicznych dla konkretnych zastosowań w przemyśle energetycznym lub chemicznym.

Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii to rozwiązanie stosowane jako układ ochronny w transporcie pionowym (tzw. sztuczne dno)  i  instalowane na przykład podczas pogłębiania szybu.  Zaletą nowego pomostu jest łatwość montażu, mały ciężar i pewność mocowania z obudową.

Sprężona modułowa, panelowa obudowa szybowa nowej generacji wyróżnia się zwiększoną nośnością oraz odpornością na nierównomierny rozkład naprężeń na obwodzie szybu. Zaletą tego rozwiązania jest łatwość montażu i pewność mocowania, ale także szybszy  proces  budowy i mniejsze zużycie materiałów, dzięki zastosowaniu modułów z prefabrykowanych, betonowych paneli sprężonych.

W tegorocznej edycji Targi zaprezentowano ponad 300 wynalazków z 15 krajów świata: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Malezji, Malty, Maroka, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Tajlandii, Tajwanu i Włoch. Polscy wystawcy zaprezentowali 71 wynalazków. Jak podkreślił przewodniczący jury oraz eksperci oceniający polskie wynalazki, ich wysoka ocena jest efektem bardzo wysokiego poziomu rozwiązań, zaawansowania w procesie badawczo-wdrożeniowym oraz zapotrzebowania na ich aplikacje.

+ 48-32-259-2000