25 listopada 2015r. w Głównym Instytucie Górnictwa gościła delegacja Ministerstwa Energii i Zasobów Mineralnych Republiki Indonezji

W ujęciu globalnym węgiel nadal stanowi bazę   energetyczną   dla   rozwoju  gospodarczego i  społecznego  wielu  gospodarek   współczesnego   świata, szczególnie  w  przypadku   dynamicznie  rozwijających   się gospodarek   państw  azjatyckich, takich jak np. Chiny, Indie czy Indonezja, które nie zamierzają ograniczać wydobywania i wykorzystywania węgla, a wręcz będą zwiększać jego produkcję. Współpraca z tymi gospodarkami to wyzwanie dla polskich firm i instytucji.

Głównym tematem rozmów w GIG były zagadnienia czystych technologii węglowych. Goście zwiedzili również Centrum Czystych Technologii Węglowych. Na światowym  rynku badawczym czyste technologie węglowe  są  dziś podstawą zeroemisyjnej  technologii wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych, jednego z najważniejszych obecnie tematów badawczych świata. Instytut dysponuje  w tym zakresie wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, ale także specjalistycznymi, akredytowanymi laboratoriami, poligonami doświadczalnymi i nowoczesną bazą aparaturową.  Działalność Centrum Czystych Technologii Węglowych GIG znalazła duże uznanie w oczach gości.

+ 48-32-259-2000