CASCO

Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzystaniem CO2 do produkcji zamiennika cementu

 

Umowa nr:
2019/UM/TW/01RBL/14866/L
zawarta pomiędzy TAURON Wytwarzanie S.A. a Głównym Instytutem Górnictwa

Kierownik projektu w GIG:
prof. dr hab. Adam Smoliński

Termin realizacji:
27.08.2019 - 04.02.2022

+ 48-32-259-2000