Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS

Akronim:
IS-EPOS

Kierownik projektu w GIG:

dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. GIG
, prof. GIG

Okres realizacji:
01.10.2013 – 31.12.2015

Konsorcjum realizujące projekt:
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 2.3

+ 48-32-259-2000