FolSil

Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek

Numer projektu:
PBS3/B9/30/2015

Termin realizacji projektu:
01.01.2015 - 31.12.2017

Kierownik projektu:

Zakład Monitoringu Środowiska
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
e-mail: bbialecka@gig.eu
tel. 32 259 21 64

Konsorcjum:
Centrum naukowo-przemysłowe (CNP)

Główny Instytut Górnictwa - lider
ERG Bieruń - FOLIE  
OHZ W Osieku Sp. z o.o.  
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie  

 

+ 48-32-259-2000