I-MORE

Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi

Projekt realizowany w ramach: I konkurs CuBR

Termin realizacji: 01.01.2015 - 31.12.2017

Zamawiajcy: NCBiR / Lider CUBR

Kierownik projektu: 

prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek sprusek@gig.eu tel. 32 259 26 01

+ 48-32-259-2000