Modelowanie wymiany ciepła między organizmem górnika a otoczeniem jako podstawa oceny mikroklimatu w gorących wyrobiskach kopalń głębokich

Symbol projektu:
N 524 3396 40

Termin realizacji:
01.06.2011 - 31.05.2013 

Kierownik projektu:

dr Józef Knechtel

+ 48-32-258-1631