Projekty krajowe

Programy

Regionalne programy operacyjne

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
Badania naukowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. "Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw"

Programy krajowe NCBiR

Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi
Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek
Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM

Pozostałe programy i projekty

Programy operacyjne

System Obserwacji Płyty Europejskiej
Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia
Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PCV
Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast

+ 48-32-259-2000