Weryfikacja audytu energetycznego oraz części audytu remontowanego budynku

Termin realizacji:
26.02.2013 - 25.02.2014

Kierownik projektu:

mgr inż. Marek Bieniecki mbieniecki@gig.eu tel. 32 259 23 48

+ 48-32-259-2000