WINGER

Opracowanie techniki i technologii wytwarzania nowej generacji kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych na gazy techniczne

Projekt realizowany w ramach: Program INNOTECH, ścieżka IN-TECH

Termin realizacji: 01.06.2014 - 31.05.2016

Zamawiajcy: NCBiR

Kierownik projektu: 

dr inż. Henryk Rydarowski hrydarowski@gig.eu tel. 32 259 26 44

 

+ 48-32-259-2000