Zastosowanie biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych przyjaznych środowisku

Nr projektu:
POIG.01.01.02-12-123/09

Kierownik projektu w GIG:

dr inż. Henryk Rydarowski

Okres realizacji:
01.07.2009 - 31.07.2014

Konsorcjum realizujące projekt:
Politechnika Łódzka – lider
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Uniwersytet Rolniczy
Główny Instytut Górnictwa.
 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.1 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

+ 48-32-259-2000