Aktualne przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Komputer przenośny A – 4 szt. Część II: Komputer przenośny B – 1 szt. Część III: Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A -1 szt. Część IV: Aparat fotograficzny –1szt.
Data publikacji 2018-06-20
Przetarg nieograniczony na dostawę Część I: Komputer stacjonarny A – 100 szt. Część II: Monitory A– 100 szt.
Data publikacji 2018-06-15
Dostawa 100 sztuk licencji edukacyjnych, bezterminowych oprogramowania biurowego
Data publikacji 2018-06-15
Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektów Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych i Zapalników Elektrycznych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2018-06-14
Utwardzenie gruntu na terenie w KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2018-06-13
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Data publikacji 2018-05-24
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2018-05-18
Prace budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie; część 1) Modernizacja Budynku „G”; część 2) Modernizacja wentylacji w budynku „L”.
Data publikacji 2018-05-17
Dostawa materiałow laboratoryjnych i roztworów wzorcowych
Data publikacji 2018-04-23
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych na potrzeby Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2018-04-18
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2018-04-17
Przetarg nieograniczony na przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowań oraz systemów operacyjnych.
Data publikacji 2018-04-10
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2018-03-30
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2018-03-26
Modernizacja wentylacji w budynku „C” Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2018-03-26
Część 1. Rezerwacja oraz sprzedaż biletów lotniczych. Część 2. Rezerwacja oraz sprzedaż, na trasach zagranicznych, biletów kolejowych i autobusowych. Część 3. Pośrednictwo wizowe.
Data publikacji 2018-03-16
Wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji "Przebudowa strefy wejścia wraz z wykonaniem nowego szybu dźwigowego" Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2018-03-15
Dostawa oprogramowania
Data publikacji 2018-03-01
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości: Część 1) dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) Część 2) dla Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie).
Data publikacji 2018-02-20
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz grupowe ubezpieczenie podczas podróży zagranicznych Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2018-01-30
Dostawa materiałów biurowych
Data publikacji 2018-01-22
Wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji "Przebudowa strefy wejścia wraz z wykonaniem nowego szybu dźwigowego" Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-12-29
Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Geologii i Geofizyki na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-12-28
Modernizacja pomieszczeń w Hali nr 10 na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-12-28
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-12-15
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu
Data publikacji 2017-11-29
Opracowanie, wykonanie oraz badanie konstrukcji stojaków z materiałów kompozytowych
Data publikacji 2017-11-14

+ 48-32-259-2000