Aktualne przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów BHP na okres jednego roku dla GIG Katowice
Data publikacji 2018-12-11
Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę doradczą dotyczącą przygotowania postępowania przetargowego, wyboru wykonawcy i koordynacji prac nad wdrożeniem Systemu Informatycznego klasy ERP.
Data publikacji 2018-12-03
Usługi przewozu: Część 1 – osób; Część 2 - towarów
Data publikacji 2018-11-29
Modernizacja stanowiska badawczego Zakładu Badań Urządzeń Mechanicznych GIG w Łaziskach Górnych – etap I.
Data publikacji 2018-11-22
Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Notebooka A – 1szt. Część II: Notebooka B – 1szt. Część III: Notebooka C – 1szt. Część IV: Monitora A – 1 szt. Część V: Monitora B – 1 szt.
Data publikacji 2018-11-21
Dostawa komory klimatycznej
Data publikacji 2018-11-07
Wykonanie projektów sieci hydrantowej dla obiektów na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie.
Data publikacji 2018-10-30
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych na potrzeby Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2018-10-26
Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego.
Data publikacji 2018-10-26
Dostawa akcesoriów laboratoryjnych oraz części eksploatacyjnych do posiadanej aparatury. (5052)
Data publikacji 2018-10-23
Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz części eksploatacyjnych do posiadanej aparatury (5075)
Data publikacji 2018-10-23
Świadczenie usług wykonywania prac pomocniczych na stanowiskach badawczych dla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2018-10-23
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej aparatury
Data publikacji 2018-10-08
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Data publikacji 2018-09-26
Wykonanie oznaczeń izotopów w próbkach środowiskowych
Data publikacji 2018-09-25
Dostawa i uruchomienie wyposażenia audiowizualnego sali konferencyjnej GIG Katowice
Data publikacji 2018-09-14
Dostawa trzech (3) zestawów systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody.
Data publikacji 2018-09-07
Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5.
Data publikacji 2018-08-24
Remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Owocowej 5
Data publikacji 2018-08-02
Wykonanie projektów wykonawczych oraz nadzór autorski w okresie realizacji robót dla obiektów Laboratorium KD-3 Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.
Data publikacji 2018-07-16
Utwardzenie gruntu na terenie KD Barbara w Mikołowie oraz Zakładu Badań Urządzeń Mechanicznych GIG Łaziska.
Data publikacji 2018-07-13
Wykonanie oznaczeń w próbkach środowiskowych
Data publikacji 2018-07-03
Zabudowa klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach GIG Katowice
Data publikacji 2018-06-29
Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektów Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych i Zapalników Elektrycznych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2018-06-14
Utwardzenie gruntu na terenie w KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2018-06-13
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Data publikacji 2018-05-24
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2018-05-18
Prace budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie; część 1) Modernizacja Budynku „G”; część 2) Modernizacja wentylacji w budynku „L”.
Data publikacji 2018-05-17
Dostawa materiałow laboratoryjnych i roztworów wzorcowych
Data publikacji 2018-04-23
Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych na potrzeby Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2018-04-18
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2018-04-17
Przetarg nieograniczony na przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowań oraz systemów operacyjnych.
Data publikacji 2018-04-10
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2018-03-30
Modernizacja wentylacji w budynku „C” Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2018-03-26
Część 1. Rezerwacja oraz sprzedaż biletów lotniczych. Część 2. Rezerwacja oraz sprzedaż, na trasach zagranicznych, biletów kolejowych i autobusowych. Część 3. Pośrednictwo wizowe.
Data publikacji 2018-03-16
Wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji "Przebudowa strefy wejścia wraz z wykonaniem nowego szybu dźwigowego" Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2018-03-15
Dostawa oprogramowania
Data publikacji 2018-03-01
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości: Część 1) dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) Część 2) dla Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie).
Data publikacji 2018-02-20
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz grupowe ubezpieczenie podczas podróży zagranicznych Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2018-01-30
Dostawa materiałów biurowych
Data publikacji 2018-01-22
Wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji "Przebudowa strefy wejścia wraz z wykonaniem nowego szybu dźwigowego" Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-12-29
Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Geologii i Geofizyki na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-12-28
Modernizacja pomieszczeń w Hali nr 10 na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-12-28
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-12-15
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu
Data publikacji 2017-11-29
Opracowanie, wykonanie oraz badanie konstrukcji stojaków z materiałów kompozytowych
Data publikacji 2017-11-14

+ 48-32-259-2000