Aktualne przetargi

Dostawa aparatury badawczej
Data publikacji 2018-01-18
Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych do modernizacji i naprawy stacji roboczych posiadanych przez Zamawiającego
Data publikacji 2018-01-09
Przetarg nieograniczony na wdrożenie i dzierżawa nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy.
Data publikacji 2018-01-09
Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Notebook A – 1 szt. Część II: Notebook B – 1 szt. Część III: Tablet -2 szt. Część IV: Projektor + ekran projekcyjny-1 szt.
Data publikacji 2017-12-29
Wykonanie projektów wykonawczych dla inwestycji "Przebudowa strefy wejścia wraz z wykonaniem nowego szybu dźwigowego" Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-12-29
Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Geologii i Geofizyki na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-12-28
Modernizacja pomieszczeń w Hali nr 10 na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-12-28
Dostawa materiałów biurowych
Data publikacji 2017-12-18
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji: „Przebudowa pomieszczeń Hali nr 9 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-12-15
Dostawa chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas.
Data publikacji 2017-12-14
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu
Data publikacji 2017-11-29
Dostawa systemu automatycznej kalibracji przetworników przyśpieszenia.
Data publikacji 2017-11-29
Przetarg nieograniczony na: Część I Dostawa oprogramowania do parametrycznego modelowania trójwymiarowego CAD 3D - 1 licencja, bezterminowa wersja komercyjna. Część II Dostawa oprogramowania do parametrycznego modelowania trójwymiarowego CAD 3D roz
Data publikacji 2017-11-28
Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Notebook A szt. 1 Część II: Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1
Data publikacji 2017-11-27
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury grawimetrycznej
Data publikacji 2017-11-17
Opracowanie, wykonanie oraz badanie konstrukcji stojaków z materiałów kompozytowych
Data publikacji 2017-11-14
Dostawa i montaż regałów przesuwnych w Hali nr 13 GIG Katowice
Data publikacji 2017-11-13
Przetarg nieograniczony na dostawę notebooków
Data publikacji 2017-11-09
Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów przenośnych: Część I: Notebook A – 1 szt. Część II: Notebook B – 1 szt.
Data publikacji 2017-11-07
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji „Modernizacja Hal nr 6, 7, 8 Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach”
Data publikacji 2017-10-27
Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-10-03
Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie do 2000 g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-09-29
Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-08-31
Prace budowlane na terenie KD BARBARA w Mikołowie
Data publikacji 2017-08-30
Dostawa części eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń
Data publikacji 2017-08-11
Dostawa roztworów wzorcowych i odczynników
Data publikacji 2017-08-10
Dostawa wraz z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach GIG Katowice
Data publikacji 2017-08-07
Pobranie próbek ze środowiska morskiego
Data publikacji 2017-07-21
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2017-07-07
Dostawa:Część I: Laptop wzmocniony - 1 szt. Część II: Urządzenie wielofunkcyjne- 1szt. Część III: Monitor A - 4 szt.
Data publikacji 2017-07-03
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji naukowo-technicznej
Data publikacji 2017-06-26
Wykonanie oznaczeń nuklidów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych
Data publikacji 2017-06-23
Prace modernizacyjne w Centrum Szkoleniowym GIG Katowice
Data publikacji 2017-05-26
Obsługa i bieżące naprawy instalacji c.o. w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-05-26
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Dni Miernictwa 2017”
Data publikacji 2017-05-15
Dostawa wzmacniacza pomiarowego.
Data publikacji 2017-05-08
Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-05-04
Rozbiórka obiektów budowlanych oraz wykonanie miejsc postojowych na terenie GIG w Katowicach
Data publikacji 2017-04-20
Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla GIG Katowice
Data publikacji 2017-04-12
Wykonanie oznaczeń nuklidów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych
Data publikacji 2017-04-06
Modernizacja budynku K na terenie KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2017-03-22
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) i Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie)
Data publikacji 2017-03-08
Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych.
Data publikacji 2017-03-07
Dostawa laptopów
Data publikacji 2017-02-24
Ubezpieczenie GIG w Katowicach na rok 2017/2018 Część 1 – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG; Część 2 – ubezpieczenie służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników GIG
Data publikacji 2017-02-24
Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD Barbara Mikołów
Data publikacji 2017-02-10
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Hydrologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”.
Data publikacji 2017-01-30
Dostawa samochodu osobowego z napędem 4x4 dla GIG w Katowicach
Data publikacji 2017-01-25
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania
Data publikacji 2016-12-22
Konserwacja urządzeń dźwigowych podlegających dopuszczeniom przez UDT oraz ich bieżące naprawy
Data publikacji 2016-12-08
Usługi przewozu: Część 1 – osób; Część 2 - towarów
Data publikacji 2016-12-07
Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych
Data publikacji 2016-12-05
Modernizacja Pawilonu I GIG Katowice
Data publikacji 2016-12-01
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2016-09-30
Wymiana wytypowanych okien w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-07-27
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-07-27
Wymiana odcinka sieci cieplnej KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2016-06-24
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Górnicze Zagrożenia Naturalne w XXI wieku”
Data publikacji 2016-06-24
Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników
Data publikacji 2016-05-25
Wykonania projektu oraz instalacji wymiennika centralnego ogrzewania na hali 6 GIG Katowice
Data publikacji 2016-05-09
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji Bezpieczeństwo robót strzałowych
Data publikacji 2016-04-15
Wykonanie projektu wymiennika ciepła w GIG Katowice oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
Data publikacji 2016-04-07
Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla GIG Katowice
Data publikacji 2016-03-23
Dostawa materiałów biurowych
Data publikacji 2016-03-21
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu.
Data publikacji 2016-03-21
Dostawa hydraulicznego podnośnika koszowego dla Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych GIG
Data publikacji 2016-03-15
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-03-11
Modernizacja pomieszczeń w hali 8 GIG Katowice
Data publikacji 2016-02-09
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG w Katowicach na rok 2016/2017
Data publikacji 2016-01-27
Udzielenie na 3 lata wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania VMware Basic Support & Subscription, dotyczącego 11 licencji Academic VMware vSphere Standard for 1 processor dla kontraktu 421520090
Data publikacji 2016-01-22
Modernizacja pomieszczeń w Hali 9 GIG Katowice
Data publikacji 2015-12-29
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu.
Data publikacji 2015-12-10
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu.
Data publikacji 2015-11-09
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) i Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie).
Data publikacji 2015-11-09
Dostawa ciekłego azotu
Data publikacji 2015-10-30
Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych
Data publikacji 2015-10-23
Dostawa materiałów wybuchowych
Data publikacji 2015-10-08
Dostawa oprogramowań typu CAD dla Zakładu BG
Data publikacji 2015-09-28

+ 48-32-259-2000