Dostawa i uruchomienie wyposażenia audiowizualnego sali konferencyjnej GIG Katowice

+ 48-32-259-2000