Modernizacja węzła cieplnego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice

+ 48-32-258-1631