Prace budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie; część 1) Modernizacja Budynku „G”; część 2) Modernizacja wentylacji w budynku „L”.

+ 48-32-259-2000