Aktualne przetargi

Dostawa oprogramowania - 3 części
Data publikacji 2017-04-24
Rozbiórka obiektów budowlanych oraz wykonanie miejsc postojowych na terenie GIG w Katowicach
Data publikacji 2017-04-20
Dostawa części eksploatacyjnych i urządzeń pomiarowych
Data publikacji 2017-04-13
Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla GIG Katowice
Data publikacji 2017-04-12
Dostawa urządzeń laboratoryjnych
Data publikacji 2017-04-11
Wykonanie oznaczeń nuklidów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych
Data publikacji 2017-04-06
Modernizacja budynku K na terenie KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2017-03-22
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) i Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie)
Data publikacji 2017-03-08
Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych.
Data publikacji 2017-03-07
Dostawa laptopów
Data publikacji 2017-02-24
Ubezpieczenie GIG w Katowicach na rok 2017/2018 Część 1 – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG; Część 2 – ubezpieczenie służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników GIG
Data publikacji 2017-02-24
Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD Barbara Mikołów
Data publikacji 2017-02-10
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Hydrologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii”.
Data publikacji 2017-01-30
Dostawa samochodu osobowego z napędem 4x4 dla GIG w Katowicach
Data publikacji 2017-01-25
Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania
Data publikacji 2016-12-22
Konserwacja urządzeń dźwigowych podlegających dopuszczeniom przez UDT oraz ich bieżące naprawy
Data publikacji 2016-12-08
Usługi przewozu: Część 1 – osób; Część 2 - towarów
Data publikacji 2016-12-07
Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych
Data publikacji 2016-12-05
Modernizacja Pawilonu I GIG Katowice
Data publikacji 2016-12-01
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2016-09-30
Wymiana wytypowanych okien w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-07-27
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-07-27
Wymiana odcinka sieci cieplnej KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2016-06-24
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Górnicze Zagrożenia Naturalne w XXI wieku”
Data publikacji 2016-06-24
Dostawa materiałów laboratoryjnych i odczynników
Data publikacji 2016-05-25
Wykonania projektu oraz instalacji wymiennika centralnego ogrzewania na hali 6 GIG Katowice
Data publikacji 2016-05-09
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji Bezpieczeństwo robót strzałowych
Data publikacji 2016-04-15
Wykonanie projektu wymiennika ciepła w GIG Katowice oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
Data publikacji 2016-04-07
Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych dla GIG Katowice
Data publikacji 2016-03-23
Dostawa materiałów biurowych
Data publikacji 2016-03-21
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu.
Data publikacji 2016-03-21
Dostawa hydraulicznego podnośnika koszowego dla Laboratorium Badań Urządzeń Mechanicznych GIG
Data publikacji 2016-03-15
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-03-11
przygotowanie opracowań dotyczących metody wczesnego wykrywania pożarów zgodnie z zakresem podanym w opisie przedmiotu zamówienia wraz z ich tłumaczeniem na język wietnamski.
Data publikacji 2016-02-29
Modernizacja pomieszczeń w hali 8 GIG Katowice
Data publikacji 2016-02-09
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG w Katowicach na rok 2016/2017
Data publikacji 2016-01-27
Udzielenie na 3 lata wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania VMware Basic Support & Subscription, dotyczącego 11 licencji Academic VMware vSphere Standard for 1 processor dla kontraktu 421520090
Data publikacji 2016-01-22
Modernizacja pomieszczeń w Hali 9 GIG Katowice
Data publikacji 2015-12-29
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu.
Data publikacji 2015-12-10
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu.
Data publikacji 2015-11-09
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) i Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie).
Data publikacji 2015-11-09
Dostawa ciekłego azotu
Data publikacji 2015-10-30
Dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych
Data publikacji 2015-10-23
Dostawa materiałów wybuchowych
Data publikacji 2015-10-08
Dostawa oprogramowań typu CAD dla Zakładu BG
Data publikacji 2015-09-28

+ 48-32-258-1631