Utwardzenie gruntu na terenie KD Barbara w Mikołowie oraz Zakładu Badań Urządzeń Mechanicznych GIG Łaziska.

+ 48-32-259-2000