Wykonanie oznaczeń w próbkach środowiskowych

Część 1) Oznaczenie izotopów plutonu Pu-238 + Pu(239+240) w 72 próbkach biologicznych

Część 2) Oznaczenie izotopów plutonu Pu-238 + Pu(239+240) w 31 próbkach gleby

Część 3) Oznaczenie izotopów plutonu Pu-238 + Pu(239+240) w 78 próbkach pochodzenia zwierzęcego

Część 4) Oznaczenie izotopów plutonu Pu-238 + Pu(239+240) w 60 próbkach osadów morskich

Część 5) Oznaczenie izotopów plutonu Pu-238+ Pu(239+240) w 5 próbkach skorupiaków i wodorostów morskich

Część 6) Oznaczenie izotopów Uranu U-238 + U-234 + U-235 w 52 próbkach wody powierzchniowej

Część 7) Oznaczenie radiowęgla C-14 w 52 próbkach wody powierzchniowej

Część 8) Oznaczenie radiowęgla C-14 w 230 próbkach osadów śródlądowych, przybrzeżnych i morskich

Część 9) Oznaczenie izotopów plutonu Pu-238 + Pu(239+240) w 12 próbkach wód przejściowych i przybrzeżnych

+ 48-32-259-2000