Wykonanie projektów sieci hydrantowej dla obiektów na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie.

+ 48-32-259-2000