Archiwum przetargów

Dostawa urządzeń
Data publikacji 2015-12-17
Modernizacja Hali G KD Barbara w Mikołowie wraz z zaprojektowaniem i zabudową suwnicy 10 t.
Data publikacji 2015-12-15
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium
Data publikacji 2015-12-03
Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji „Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.”
Data publikacji 2015-11-06
Dostawa systemu głowicy dwustronnego działania z systemem automatycznego rozpierania o średnicy 86 mm
Data publikacji 2015-09-22
Wzmocnienie belki podsuwnicowej na hali „G” KD „Barbara” w Mikołowie
Data publikacji 2015-09-08
Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie KD Barbara
Data publikacji 2015-08-31
Adaptacja chodnika doświadczalnego na poligonie podziemnym KD „Barbara" w Mikołowie dla prowadzenia testów badawczych w ramach projektu EXPRO
Data publikacji 2015-08-04
Dostawa i montaż suwnicy 10 t oraz wzmocnienie belki podsuwnicowej w hali G KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2015-08-03
Modernizacja węzła cieplnego nr 3 w GIG Katowice
Data publikacji 2015-07-31
Dostawa aparatury
Data publikacji 2015-07-30
Usługi Hotelarsko-restauracyjne w ramach XXII Konferencji Naukowo Technicznej z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2015
Data publikacji 2015-07-14
Modernizacja jezdni i parkingu przed budynkiem A GIG Katowice
Data publikacji 2015-06-30
Adaptacja chodnika doświadczalnego na poligonie podziemnym KD „Barbara" w Mikołowie dla prowadzenia testów badawczych w ramach projektu EXPRO
Data publikacji 2015-06-30
Wykonanie robót górniczych na terenie KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2015-06-25
Obsługa i bieżące naprawy instalacji c.o w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2015-05-25
Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2015-03-19
Obsługa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych i materiałów promocyjnych
Data publikacji 2015-02-25
Dostawa materiałów uszczelniających
Data publikacji 2015-02-06
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG w Katowicach na rok 2015/2016
Data publikacji 2015-02-03
Dostawa energii elektrycznej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2015-01-20
Modernizacji pomieszczeń w budynku N - GIG Katowice
Data publikacji 2014-12-22
Zapewnienie dostępu
Data publikacji 2014-12-22
Demontaż instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek.
Data publikacji 2014-12-01
Modernizacji pomieszczeń w bud A - GIG Katowice
Data publikacji 2014-11-07
Usługi przewozu towaru wraz z kierowcą
Data publikacji 2014-11-05
Usługi przewozu osobowego wraz z kierowcą
Data publikacji 2014-11-05
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH”
Data publikacji 2014-09-15
Modernizacja toru kolejowego na terenie KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2014-09-04
dostawa oprogramowania
Data publikacji 2014-08-27
Roboty budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2014-08-14
Dostawa i montaż systemu wizyjnego w sali konferencyjnej w budynku A Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2014-07-30
Roboty żelbetowe na terenie Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2014-07-28
Dostawa i montaż systemu wizyjnego w sali konferencyjnej w budynku A Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2014-07-15
Roboty budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie oraz GIG Katowice
Data publikacji 2014-06-27
Usługi Hotelarsko-restauracyjne w ramach XXI Konferencji Naukowo Technicznej z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2014
Data publikacji 2014-06-26
Dostawa i montaż mebli biurowych dla hali nr 4 modernizowanej na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach
Data publikacji 2014-06-18
Przebudowa hali laboratoryjnej nr 4 na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2014-06-18
Dostawa i montaż mebli biurowych dla hali laboratoryjnej nr 4 modernizowanej na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach
Data publikacji 2014-06-03
Modernizacja szkieletowej sieci światłowodowej i okablowania strukturalnego w GIG Katowice
Data publikacji 2014-04-18
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium.
Data publikacji 2014-04-17
Rozbiórka obiektów budowlanych w Katowicach i Łaziskach Górnych
Data publikacji 2014-04-17
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla hali laboratoryjnej nr 4 modernizowanej na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach
Data publikacji 2014-04-16
Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych i biurowych na potrzeby modernizacji stanowisk badawczych
Data publikacji 2014-04-08
Modernizacja ogrodzenia Głównego Instytutu Górnictwa od strony ulicy Topolowej
Data publikacji 2014-03-21
Modernizacja węzła cieplnego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice
Data publikacji 2014-03-12
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji "Bezpieczeństwo robót strzałowych"
Data publikacji 2014-03-11
Dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium
Data publikacji 2014-02-25
Modernizacja I piętra Pawilonu II w GIG Katowice
Data publikacji 2014-02-18
Obsługa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych i materiałów promocyjnych
Data publikacji 2014-02-17
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GIG w Katowicach na rok 2014/2015
Data publikacji 2014-02-14
Wykonanie specjalistycznych robót przy demontażu doświadczalnego georeaktora podziemnego zgazowania węgla oraz wykonanie wierceń w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Data publikacji 2014-02-13
Wykonanie i wdrożenie Portalu Informacyjno - Komunikacyjnego (PIK)
Data publikacji 2013-12-23
Świadczenie usług w zakresie telefonii mobilnej dla Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2013-12-17
Modernizacja węzła cieplnego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice
Data publikacji 2013-12-13
Dostawa czujników i przetworników pomiarowych wraz z nadzorem nad ich montażem
Data publikacji 2013-11-15
Dostawa czujników i przetworników pomiarowych dla podziemnej części pilotowej instalacji podziemnego zgazowania węgla KHW-KWK Wieczorek
Data publikacji 2013-10-25
Rozbudowa i doposażenie instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek
Data publikacji 2013-10-18
Przebudowa hali laboratoryjnej nr 4 na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2013-10-07
Modernizacja pomieszczeń budynku C i elementów małej architektury Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2013-09-11
Dostawa skanera laserowego 3D
Data publikacji 2013-08-26

+ 48-32-259-2000