Dostawa aparatury

Dostawa 2 sztuk rejestratorów drgań sejsmicznych do transmisji, analizy i akwizycji efektu drgań sejsmicznych wraz z sondami do pomiaru efektu drgań sejsmicznych w kopalniach zagrożonych wyrzutami gazów i skał

+ 48-32-259-2000