Dostawa i montaż suwnicy 10 t oraz wzmocnienie belki podsuwnicowej w hali G KD Barbara w Mikołowie

+ 48-32-258-1631