Modernizacja Hali G KD Barbara w Mikołowie wraz z zaprojektowaniem i zabudową suwnicy 10 t.

+ 48-32-258-1631