Modernizacja węzła cieplnego nr 3 w GIG Katowice

+ 48-32-258-1631