Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji „Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.”

+ 48-32-259-2000