Unieważnione przetargi

Opracowanie, wykonanie oraz badanie konstrukcji stojaków z materiałów kompozytowych Data publikacji 2017-11-30 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
„Przetarg nieograniczony na dostawę: „Część I: Komputer stacjonarny obliczeniowy A – 4 szt., Część II: Komputer stacjonarny C– 2 szt., Część III: Zestaw komputerowy do aparatury – 1 szt. Data publikacji 2017-10-26
Wykonanie dwóch modeli hydrogeologicznych Data publikacji 2017-09-25 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Wykonanie projektów wykonawczych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Głównego Instytutu Górnictwa Data publikacji 2017-09-22 PDF icon Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Część I: Przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji dla oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis Professional –Maintenance Plan (1 year) (Renewal) dla jednego użytkownika Część II: Przeprowadzenie szkolenia w obsłudze posiadanego przez Z Data publikacji 2017-06-20
Przetarg nieograniczony na dostawę: Część I: Laptop wzmocniony - 1 szt.; Część II: Urządzenie wielofunkcyjne- 1szt. Data publikacji 2017-05-17
Ubezpieczenie GIG w Katowicach na rok 2017/2018 Część 2 – ubezpieczenie służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników GIG Data publikacji 2017-03-16 PDF icon Informacja o unieważnieniu
Wykonanie projektu wymiennika ciepła w GIG Katowice oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Data publikacji 2016-04-27 PDF icon Unieważnienie postępowania
Dostawa materiałów elektrycznych Data publikacji 2016-02-17 PDF icon Unieważnienie postępowania
Przetarg nieograniczony na usługę montażu monitoringu i sygnalizacji alarmowej na obiekcie instalacji badawczej przy osadniku wody słonej KWK Ziemowit Data publikacji 2016-02-16 PDF icon Wynik postępowania - unieważnienie
Dostawa materiałów biurowych Data publikacji 2016-02-11 Microsoft Office document icon Wyniki postępowania
Dostawa materiałów elektrycznych Data publikacji 2015-12-18 PDF icon Informacja o unieważnieniu
Zapewnienie ochrony osób, mienia i obiektów GIG zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych wraz z przepisami wewnętrznymi Instytutu. Data publikacji 2015-12-10 PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Dostawa kalorymetru Data publikacji 2015-11-04 PDF icon Unieważnienie postępowania
Wzmocnienie belki podsuwnicowej na hali „G” KD „Barbara” w Mikołowie Data publikacji 2015-10-19 PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Dostawa systemu akwizycji danych Data publikacji 2015-09-28 PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Dostawa i montaż suwnicy 10 t oraz wzmocnienie belki podsuwnicowej w hali G KD Barbara w Mikołowie. Data publikacji 2015-09-09 PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Adaptacja chodnika doświadczalnego na poligonie podziemnym KD „Barbara" w Mikołowie dla prowadzenia testów badawczych w ramach projektu EXPRO. Data publikacji 2015-07-30 PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych: Data publikacji 2014-09-19
Dostawa i montaż systemu wizyjnego w sali konferencyjnej w budynku A Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Data publikacji 2014-07-30
Dostawa i montaż mebli biurowych dla hali laboratoryjnej nr 4 modernizowanej na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach. Data publikacji 2014-06-18
Modernizacja węzła cieplnego oraz zmiana trasy przyłącza sieci c.o. w GIG Katowice Data publikacji 2014-02-11
Dostawa czujników i przetworników pomiarowych dla podziemnej części pilotowej instalacji podziemnego zgazowania węgla w KHW-KWK Wieczorek wraz z nadzorem nad ich montażem Data publikacji 2013-11-15 PDF icon Informacja o unieważnieniu
Dostawa czujników i przetworników pomiarowych dla podziemnej części pilotowej instalacji podziemnego zgazowania węgla KHW-KWK Wieczorek wraz z nadzorem nad ich montażem Data publikacji 2013-10-04 PDF icon Informacja o unieważnieniu

+ 48-32-259-2000