Dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium

~~Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i  wyposażenia laboratorium:

CZĘŚĆ   I.     Odczynniki
CZĘŚĆ  II.     Materiały  eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego  szybkiego ekstraktora          
                        próbek ASE 200    Dionex oraz do chromatografii
CZĘŚĆ  III.    Materiały eksploatacyjne do posiadanego  przez Zamawiającego chromatografu cieczowego  
                         Agilent 1200
CZĘŚĆ  IV     Materiały laboratoryjne
CZĘŚĆ  V      Części zużywalne do urządzeń
CZĘŚĆ VI      Wyposażenie do sondowania
CZĘŚĆ VII    Komputer przenośny
CZĘŚĆ VIII  Wyposażenie laboratoryjne
CZĘŚĆ IX     Urządzenie do nawigacji
CZĘŚĆ  X      Zestaw do pomiaru toksyczności
CZĘŚĆ XI     Akcesoria do posiadanej  przez Zamawiającego wiertnicy samochodowej   H20SG
CZĘŚĆ XII    Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego chromatografów jonowych
CZĘŚĆ XIII  Certyfikowane roztwory wzorcowe
CZĘŚĆ  XIV  Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego  deszczomierza TPG-036-H230

+ 48-32-259-2000