Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe dotyczące zamówień o wartości poniżej 30.000,00 euro do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów, urządzenia drukującego.
Data publikacji 2017-07-21
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik 1
Wykonywanie od 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2019 pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-07-21
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa płytek elektronicznych wg załączonego projektu.
Data publikacji 2017-07-19
PDF icon Zapytanie ofertowe, Package icon Załącznik 1
Dostawa 16- kanałowego wzmacniacza pomiarowego wraz z oprogramowaniem.
Data publikacji 2017-07-19
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Formularz ofertowy
Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie mobilnego internetu
Data publikacji 2017-07-18
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 19.07.2017, PDF icon Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia 20.07.2017, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 20.07.2017
Dostawa enkodera linkowego
Data publikacji 2017-07-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Usługi kartograficzne dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-07-17
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon odpowiedzi na pytania 21.07.2017
Usługa dotycząca serwisu i naprawy Aparatu rentgenowskiego XCS-320-ST/X-RAY CAL
Data publikacji 2017-07-13
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa zasilacza laboratoryjnego.
Data publikacji 2017-07-12
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Plik Zapytanie po zmianie z dnia 17.07.2017 r.
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę aparatury grawimetrycznej
Data publikacji 2017-07-07
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , Office spreadsheet icon Załącznik nr 1 do zapytania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę i montaż łącz światłowodowych.
Data publikacji 2017-07-07
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Office spreadsheet icon zal_1_2.xls
Pobranie próbek ze środowiska morskiego
Data publikacji 2017-07-06
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Unieważnienie zapytania ofertowego
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie przełączników sieciowych wraz z akcesoriami.
Data publikacji 2017-07-06
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz wstępnej oferty
Zapytanie ofertowe na: Konsultacje danych pomiarowych
Data publikacji 2017-07-04
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa wzorca do analizatorów
Data publikacji 2017-07-04
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa akcesoriów do posiadanego przez Zamawiającego kalorymetru IKA typ C5000
Data publikacji 2017-07-04
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na budowę, dostawę i instalację ciśnieniowego reaktora
Data publikacji 2017-07-03
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa zestawu uszczelnień oraz zaworu 1/2" do pompy GY 028
Data publikacji 2017-06-30
Plik Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym, PDF icon Wybor oferty 18.07.2017
Dostawa dwóch przewodów teflonowych
Data publikacji 2017-06-30
Plik Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym, PDF icon Wybór oferty 18.07.2017
Dostawa części elektronicznych.
Data publikacji 2017-06-30
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 04.07.2017 r.
Dostawa filamentów do drukarki 3D
Data publikacji 2017-06-29
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego , PDF icon Pytania do zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Wybór oferty
Dostawa detektorów
Data publikacji 2017-06-29
PDF icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie nalotów i dostarczenie ortofotomap obejmujących wybrane obszary gminy Mszana (powiat wodzisławski - Polska) i gminy Orlova (kraj slezsko-moravski – Czechy).
Data publikacji 2017-06-28
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Unieważnienie zapytania ofertowego
Przedłużenie subskrypcji dla posiadanej przez Zamawiającego licencji Autodesk Building Design Suite Premium na okres 1 roku
Data publikacji 2017-06-26
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Okresowa obsługa stacji pobierania opadu atmosferycznego i próbek powietrza systemu monitoringu radiacyjnego w okres od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r. w 4 lokalizacjach w województwie pomorskim.
Data publikacji 2017-06-26
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2017-06-23
Plik 4797_sr._czystosci.docx
Dostawa ciekłego argonu
Data publikacji 2017-06-23
Plik 4796_argon_ciekly.docx
Zapytanie ofertowe dotyczące poczęstunku w ramach zadania dofinansowanego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, pt. „Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ...
Data publikacji 2017-06-21
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych i odczynników
Data publikacji 2017-06-19
Plik Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych i odczynników
Dostawa kwantowo – kaskadowego lasera z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym
Data publikacji 2017-06-19
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Informacja o unieważnieniu postępowania , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa elementów optycznych i optomechanicznych.
Data publikacji 2017-06-13
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy
Wstępne zapytanie ofertowe
Data publikacji 2017-06-09
Plik Wstępne zapytanie ofertowe na dostawe materiałów
Usługa nadzoru i koordynacji badań związanych z realizacją projektów GasDrain i MapRoc w kopalniach spółki HUNOSA (Hiszpania)Supervision and coordination services for researches related to projects GasDrain and MapRoc realization in coal mines of HUNOSA
Data publikacji 2017-06-09
Plik Zapytanie ofertowe ; Inquiry
Zapytanie ofertowe na dostarczenie do Zamawiającego kompletu wyrobów ochronnych dopuszczonych do prac związanych z usuwaniem azbestu
Data publikacji 2017-06-07
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa aspiratora uniwersalnego
Data publikacji 2017-06-07
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa oscyloskopu
Data publikacji 2017-06-06
PDF icon zapytanie ofertowe, Plik załącznik nr 1, PDF icon Wybór oferty
Dostawa licznika ciekło scyntylacyjnego.
Data publikacji 2017-06-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Dostawa membranowej pompy próżniowej z cyfrowym kontrolerem próżni
Data publikacji 2017-06-06
PDF icon zapytanie ofertowe, Plik załącznik nr 1, PDF icon Wybór oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych.
Data publikacji 2017-06-05
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa platformy latającej
Data publikacji 2017-06-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Zmiana terminu składania ofert, PDF icon Pytania do zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Wybór oferty
Dostawa detektorów gazu
Data publikacji 2017-06-02
Plik 4775_zapytanie_br_czujniki.docx
sukcesywna dostawa wody źródlanej (w butlach min 18,5 l) wraz z dzierżawą dystrybutorów oraz sanityzacją - 20 sztuk dystrybutorów na okres 12 miesięcy.
Data publikacji 2017-05-31
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa prasy warsztatowej hydraulicznej 50 ton z manometrem
Data publikacji 2017-05-30
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa głowicy pomiarowej sondy tlenowej
Data publikacji 2017-05-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa tabletów
Data publikacji 2017-05-24
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych
Data publikacji 2017-05-24
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa przenośnego analizatora gazów.
Data publikacji 2017-05-22
PDF icon zapytanie ofertowe, Plik załącznik nr 1, PDF icon wyniki
Dostawa jednoosobowego świdra glebowego z dwoma wiertłami glebowymi
Data publikacji 2017-05-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa prasy warsztatowej hydraulicznej 50 ton z manometrem
Data publikacji 2017-05-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Unieważnienie postępowania
Wstępne zapytanie na dostawę mieszalnika
Data publikacji 2017-05-15
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Dostawa sit
Data publikacji 2017-05-15
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na Wykonywanie w latach 2017 i 2018 pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-05-12
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa drona
Data publikacji 2017-05-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Konserwacja i bieżące naprawy instalacji słaboprądowych
Data publikacji 2017-05-12
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wynik - konserwacja i naprawy alarmów, Plik Wynik - konserwacja i naprawy kamer wraz ze szlabanami
Dostawa regałów magazynowych
Data publikacji 2017-05-11
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wynik - wybór oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Ogólnego Węgla Organicznego AWE-PW
Data publikacji 2017-05-10
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa materiałów
Data publikacji 2017-05-08
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa części i podzespołów
Data publikacji 2017-04-28
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Naprawa drzwi p.poż w Pawilonie II GIG Katowice
Data publikacji 2017-04-28
Plik Naprawa drzwi p.poż., Plik Wynik - wybór oferty
Dostawa mikrokomputera
Data publikacji 2017-04-28
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych
Data publikacji 2017-04-26
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa pieca laboratoryjnego.
Data publikacji 2017-04-25
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Plik Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 05.05.2017 r., PDF icon Wyniki zapytania
Odbiór odpadów z GIG
Data publikacji 2017-04-19
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik 1, PDF icon Załącznik 2, Office spreadsheet icon Załącznik 3 - formularz wyceny, Plik Wynik - wybór oferty
Dostawa modemów.
Data publikacji 2017-04-19
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa podzespołów
Data publikacji 2017-04-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Package icon Sonda Gerber, PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na roczną obsługę pogwarancyjną macierzy dyskowej EMC VNX5300 oraz przełączników EMC DS300B
Data publikacji 2017-04-14
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa części zamiennych
Data publikacji 2017-04-13
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 2 sztuk dygestoriów dla Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG
Data publikacji 2017-04-13
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedzi na pytania, Plik Wynik - wybór oferenta
Dostawa baterii
Data publikacji 2017-04-12
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa materiałów i odczynników
Data publikacji 2017-04-12
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szlifierko-polerki
Data publikacji 2017-04-07
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa czerpni do poboru opadu atmosferycznego.
Data publikacji 2017-04-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Rysunek nr 1
Zapytanie ofertowe na dostawę części elektronicznych
Data publikacji 2017-04-05
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa podzespołów
Data publikacji 2017-04-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa pieca laboratoryjnego, eksykatora szafkowego i młynka do węgla.
Data publikacji 2017-04-05
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią Zamawiającego , PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa uszczelek do posiadanego przez Zamawiającego reaktora Autoclave Engineers 300 ml Bolted Closure
Data publikacji 2017-04-03
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa oprogramowania
Data publikacji 2017-03-31
Plik Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa sit, pierścieni i o-ringów.
Data publikacji 2017-03-31
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Zmiana treści zapytania, PDF icon Zapytanie po zmianie z dnia 06.04.2017 r., Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 po zmianie z dnia 06.04.2017 r.
Dostawa żywicy / Delivery of resin
Data publikacji 2017-03-30
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Inquiry
Zapytanie ofertowe na montaż i demontaż elementów konstrukcyjnych w stanowiskach badawczych
Data publikacji 2017-03-27
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń laboratoryjnych
Data publikacji 2017-03-23
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Zapytanie ofertowe na: Obsługę Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych
Data publikacji 2017-03-22
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Zapytanie ofertowe na: dostawę mebli laboratoryjnych dla Laboratorium Pracowni Zwalczania Wybuchów Pyłów i Gazów w Kopalniach.
Data publikacji 2017-03-21
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 - Zakres dostawy, Plik Załącznik nr 3 - Formularz wyceny, PDF icon Załącznik nr 5 - rysunki, Plik Wynik - wybór oferenta
Dostawa regulatora temperatury (1 szt.) oraz czujników temperatury (4 szt.)
Data publikacji 2017-03-21
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego , PDF icon Wyniki
Dostawa wagi analitycznej
Data publikacji 2017-03-16
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa przetworników wysokiego ciśnienia (5 szt).
Data publikacji 2017-03-13
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz oferty, PDF icon Wyniki postępowania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania.
Data publikacji 2017-03-10
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz oferty
Przegląd techniczny drzwi p.poż. w Pawilonie II
Data publikacji 2017-03-10
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie i dostawa 30 szt. pojemników ze stali nierdzewnej do poboru prób węgla
Data publikacji 2017-03-06
Plik Załącznik nr 2 do zapytania , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Dostawa i montaż żaluzji okiennych dla GIG Katowice - po zmianach
Data publikacji 2017-03-06
Plik Dostawa i montaż żaluzji okiennych dla GIG Katowice - po zmianach
Dostawa lasera, Delivery of laser
Data publikacji 2017-03-06
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Inquiry
Dostawa komputera przenośnego
Data publikacji 2017-03-03
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa regałów magazynowych
Data publikacji 2017-03-03
Plik Zapytanie ofertowe - regały magazynowe, Plik Wynik
Dostawa radiometru, Delivery of radiometer
Data publikacji 2017-03-02
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Inquiry
Przegląd i rozbudowa systemu
Data publikacji 2017-03-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wybór oferty
Dostawa wagi analitycznej
Data publikacji 2017-02-28
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Zapytanie nr 2 wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Unieważnienie postępowania
Dostawa zasilacza hydraulicznego
Data publikacji 2017-02-24
Microsoft Office document icon zapytanie_ofertowe_zasilacz_bl_4683_1.doc, PDF icon Wybór oferty
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szlifierko-polerki
Data publikacji 2017-02-23
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące serwisu stapiarki KATANAX K2
Data publikacji 2017-02-21
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę chromatografu
Data publikacji 2017-02-20
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa pojemników laboratoryjnych
Data publikacji 2017-02-14
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wybór oferty
Zapytanie ofertowe na: serwis stapiarki KATANAX K2
Data publikacji 2017-02-10
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa sondy i wagi
Data publikacji 2017-02-09
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zmiana do zapyt ofertowego
Dostawa urządzeń pomiarowych
Data publikacji 2017-02-09
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią, PDF icon Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe na: Dostawę mebli laboratoryjnych dla Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG
Data publikacji 2017-02-08
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 2 - Formularz wyceny, Package icon Załącznik nr 3 - Rysunki, PDF icon Odpowiedzi na pytania 09.02.2017, PDF icon Odpowiedzi na pytania 14.02.2017, PDF icon UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe na: obsługę GIG w zakresie dostawy i korzystania przez pracowników z kart abonamentowych w sferze sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej
Data publikacji 2017-02-06
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon odpowiedzi na pytania 09.02.2017
Zapytanie ofertowe na usługę: Zaplanowania sposobu zagospodarowania 12 ton odpadów, powstałych po oczyszczaniu wód kopalnianych, poprzez ich likwidację - UNIEWAŻNIONE
Data publikacji 2017-02-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Unieważnienie
Zapytanie ofertowe na wykonania 500 szt kaset dozymetrycznych
Data publikacji 2017-01-26
Plik Zapytanie ofertowe
Zakup zestawów programów CAD / BIM do projektowania wraz z licencją stałą dla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-01-26
Plik zapytania_ofertowe.docx
Zapytanie ofertowe na dostawę: Ultratermostatu UTE20 pojemność 20 l oraz Manometru cyfrowego WIKA CPG500 (2 szt.)
Data publikacji 2017-01-23
Plik Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Unieważnienie zapytania
Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia dodatkowej ochrony zdrowia dla pracowników GIG
Data publikacji 2017-01-19
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Opis pakietów medycznych.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę tonerów
Data publikacji 2017-01-16
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1
Dostawa monitorów dotykowych
Data publikacji 2017-01-11
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z wniesieniem wykładziny PCV dla GIG Katowice.
Data publikacji 2017-01-05
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania do obsługi posiadanych systemów akwizycji i kontroli danych eksperymentalnych licencja komercyjna.
Data publikacji 2017-01-02
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1
Wstępne zapytanie ofertowe na zakup trzech licencji jednostanowiskowych oprogramowania do przetwarzania danych eksperymentalnych wraz z dodatkowymi pakietami.
Data publikacji 2017-01-02
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik do zapytania
Przedłużenie o rok licencji oprogramowania do analiz statystycznych.
Data publikacji 2017-01-02
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa 20 sztuk naciskaczy (iglic) do penetrometru Pen206, posiadanego przez Zamawiającego.
Data publikacji 2017-01-02
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Informacja o wyborze
Wstępne zapytanie ofertowe na na zakup oprogramowania do akwizycji, wstępnej obróbki, wizualizacji i zapisu danych przesyłanych przez kartę akwizycji danych – 1 licencja, wersja edukacyjna
Data publikacji 2017-01-02
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik do zapytania
Wstępne zapytanie ofertowe
Data publikacji 2016-12-29
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa artykułów BHP
Data publikacji 2016-12-20
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wyniki
Wstępne zapytanie ofertowe na przedłużenie o rok licencji komercyjnej oprogramowania do analiz statystycznych
Data publikacji 2016-12-19
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Zał nr 1
Dostawa obwodów drukowanych
Data publikacji 2016-12-19
PDF icon Zapytanie ofertowe , Package icon Wykaz, PDF icon Wyniki
Dostawa aparatu fotograficznego
Data publikacji 2016-12-16
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wyniki
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-12-14
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-12-14
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Usługę tłumaczenia tekstów technicznych z obszaru górnictwa i ochrony środowiska wraz z konsultacjami językowymi
Data publikacji 2016-12-14
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon odpowiedzi na pytania
Dostawa akumulatora do radiometru górniczego
Data publikacji 2016-12-13
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa lasera zielonego i układu mechaniczno - optycznego
Data publikacji 2016-12-13
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych do pojazdów mechanicznych i maszyn Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Data publikacji 2016-12-13
Microsoft Office document icon zapytanie ofertowe
Modernizacja spektrometru promieniowania gamma
Data publikacji 2016-12-12
Plik Zapytanie ofertowe
dostawa 2 zestawów siateczek do posiadanej przez Zamawiającego wysokotemperaturowej komory reakcyjnej DRIFT / Delivery of 2 sets of nets for owned by the Buyer to the high temperature reaction chamber
Data publikacji 2016-12-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe (jęz polski), Plik Inquiry
Wstępne zapytanie ofertowe
Data publikacji 2016-12-02
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Formularz techniczny do zapytania ofertowego - Załącznik nr 1
Dostawa modułu detektora fotodiodowego
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego i aktualizacji
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Wstępne zapytanie na dostwę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon 4648_wstepne_zapytanie_mat._laboratoryjne.doc
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów i urządzenia drukującego.
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wyniki
Zapytanie ofertowe dotyczące zlewek wykonanych z PTFE na potrzeby realizacji projektu „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania” finansowanego w ramach Programu ERA-NET ERA-MIN
Data publikacji 2016-11-30
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: "Usługę przeprowadzenia audytu pod kątem wyboru Zintegrowanego Systemu Informatycznego uwzględniającego szczególne potrzeby instytutu badawczego."
Data publikacji 2016-11-24
Plik Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Wzór umowy
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-11-24
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę odczynników
Data publikacji 2016-11-23
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę roztworów wzorcowych
Data publikacji 2016-11-23
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do testów toksyczności.
Data publikacji 2016-11-22
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę aktualizacji na okres 3 lat oprogramowania „Cadna A” z rozszerzeniami BMP XL BPL z kluczem serwerowym w wersji 64-bit.
Data publikacji 2016-11-22
Plik zapytanie_ofertowe_4605.docx
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę MINERALIZATORA mikrofalowego
Data publikacji 2016-11-22
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na przedłużenie posiadanych przez Zamawiającego publicznych certyfikatów SSL dla 2 domen internetowych GIG
Data publikacji 2016-11-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Zapytanie oferowe na dostawę odczynników chemicznych i kolumienek do chromatografii
Data publikacji 2016-11-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Plik Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Microsoft Office document icon Nowe zapytanie wraz ze zmianami, PDF icon Inforacja o zmianie treści zapytania, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmnianie nr 2 , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie nr 3, Plik Pytanie nr 3 do zapytnia
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę sonaru wysokiej rozdzielczości
Data publikacji 2016-11-17
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę wirówki i konduktometru
Data publikacji 2016-11-17
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Microsoft Office document icon Zmiana do wstępnego zapytania
Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Głównego Instytutu Górnictwa i Kopalni Doświadczalnej Barbara w sieci telefonii stacjonarnej i serwis serwerów telekomunikacyjnych
Data publikacji 2016-11-16
Microsoft Office document icon zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę przez okres 12 miesięcy materiałów wybuchowych (środków strzałowych).
Data publikacji 2016-11-16
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe
Data publikacji 2016-11-16
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na 2017 roku dla Biblioteki Naukowej GIG Katowice.
Data publikacji 2016-11-15
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1
Wstępne zapytanie ofertowe na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego 2 licencji oprogramowania do oceny cyklu życia produktu na okres jednego roku.
Data publikacji 2016-11-15
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa zasilaczy do posiadanych przez Zamawiającego punktów dostępowych sieci bezprzewodowej.
Data publikacji 2016-11-15
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Zmiana zapytania w związku ze zmianą OPZ, Plik Zapytanie po zmianach wraz z formularzem ofertowym, PDF icon Wyniki
Dostawa czasopisma on-line Logistyka Odzysku
Data publikacji 2016-11-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę papieru ksero
Data publikacji 2016-11-14
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1
Dostawa smarów do uszczelniania połączeń
Data publikacji 2016-11-14
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Dostawa elementów doposażenia do posiadanych przez Zamawiającego sterowników LattePanda 4G/64GB
Data publikacji 2016-11-10
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy/montażu/czyszczenia rolet i żaluzji okiennych dla GIG Katowice / PO ZMIANIE /
Data publikacji 2016-11-09
Plik Zapytanie ofertowe po zminie 10.11.2016
Dostawa opału do 60 T typu eko-groszek do pieca z podajnikiem
Data publikacji 2016-11-08
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa monitorów dotykowych
Data publikacji 2016-11-04
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę artykułów BHP
Data publikacji 2016-11-04
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 , PDF icon Informacja o zmianie treści Załącznika nr 1, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 po zmianie z dnia 09.11.2016 r.
Dostawa projektora wraz z wyposażeniem dodatkowym
Data publikacji 2016-11-04
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2016-10-28
Plik Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Wyniki
Dostawa czasopism on-line
Data publikacji 2016-10-25
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa króćców, żłączek i trójników
Data publikacji 2016-10-24
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zmiana do zapyt ofertowego, Plik Nowy formularz oferty, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa smarów do uszczelniania połączeń
Data publikacji 2016-10-24
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zmiana do zapyt ofertowego, Plik Nowy formularz oferty, PDF icon Wyniki- unieważnienie
Dostawa dzienników i czasopism dla Biblioteki Naukowej GIG
Data publikacji 2016-10-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie, Plik Wyniki
Dostawa odczynników chemicznych
Data publikacji 2016-10-20
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
100 sztuk „zestawów uderzeniowych” oraz płytek (100 szt.) i sztyftów (200 szt.) porcelanowych
Data publikacji 2016-10-20
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe (jęz angielski) / inquiery
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zaprojektowania oraz wykonania sortera pneumatycznego w skali wielkolaboratoryjnej
Data publikacji 2016-10-19
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie do 2000 g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-10-19
Plik Zapytanie ofertowe - nieaktualne, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 20.10.2016
Zapytanie ofertowe dotyczace wykonania badań z wykorzystaniem 4 dostarczonych przez Zleceniodawcę próbek popiołów w ramach projektu pt.: „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania”
Data publikacji 2016-10-18
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa monitorów odsłuchowych
Data publikacji 2016-10-17
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Kompleksowa renowacja kolektora głównego kanalizacji na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2016-10-12
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon mapka
Dostawa odczynników chemicznych
Data publikacji 2016-10-12
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego - format A3
Data publikacji 2016-10-11
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Plik Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , Plik Zapytania nr 2 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmnianie nr 2 , Plik Zapytanie nr 3 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie nr 3, Plik Zapytanie nr 4 wraz z odpowiedzią, Plik Wyniki postępowania
Dostawa odczynników chemicznych
Data publikacji 2016-10-11
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na Wykonanie pojemników ze stali nierdzewnej zamykanych hermetycznie do poboru prób węgla.
Data publikacji 2016-10-10
Plik Zapytanie ofertowe
Usługa naprawy czytnika
Data publikacji 2016-10-10
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa przetwornika ciśnienia
Data publikacji 2016-10-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na usługę transportową
Data publikacji 2016-10-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy
Dostawa monitorów odsłuchowych
Data publikacji 2016-10-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Unieważnienie zapytania
Wykonanie kabiny operatora maszyny wytrzymałościowej w hali VI Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach ( ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 14.10.2016 )
Data publikacji 2016-10-04
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Nowe założenia do zapytania ofertowego
Usługa świadczenia wsparcia technicznego
Data publikacji 2016-10-04
Plik Zapytanie ofertowe , PDF icon Wyniki
Dostawa różnych elementów elektronicznych
Data publikacji 2016-10-03
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa sprzętu do badań
Data publikacji 2016-09-26
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego.
Dostawa elementów elektronicznych
Data publikacji 2016-09-26
Plik Zapytanie ofertowe, Office spreadsheet icon Załącznik nr 1 , Office spreadsheet icon Załącznik nr 2 , PDF icon Wyniki
Dostawa adaptera
Data publikacji 2016-09-21
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa modułu rejestratora
Data publikacji 2016-09-21
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa i zabudowa przelicznika gazu MacMAT
Data publikacji 2016-09-19
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Opracowanie szczepionki bakteryjnej, zdolnej do rozkładu węglowodorów, w tym węglowodorów chlorowcopochodnych
Data publikacji 2016-09-19
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa filtrów
Data publikacji 2016-09-19
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe (jęz polski), Plik Zapytanie ofertowe (jęz angielski) / inquiery
Dostawa skanera
Data publikacji 2016-09-19
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa elementu elektronicznego
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa fotodiody
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa sprzetu komputerowego
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa analogowego czujnika światła i modułu Wi-fi
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa programatora
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa części elektronicznych
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych
Data publikacji 2016-09-14
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z wzorem umowy, Plik Załącznik nr 1 , PDF icon Zmianado umowy wraz z poprawionym wzorem umowy, PDF icon Pytania do opisu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego
Archiwalne radarowe zobrazowania satelitarne z satelity TerraSAR-X
Data publikacji 2016-09-12
Plik Zapytanie ofertowe
Usługa naprawy
Data publikacji 2016-09-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałow i odczynników
Data publikacji 2016-09-05
Plik Zapytanie ofertowe
Usługa serwisowa
Data publikacji 2016-09-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-09-05
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa ołowiu
Data publikacji 2016-09-02
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa materałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-09-01
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa urządzeń pomiarowych
Data publikacji 2016-08-30
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa pieca do symulacji procesu samozagrzewania węgla
Data publikacji 2016-08-30
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Różne podzespoły elektroniczne
Data publikacji 2016-08-29
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Anulowanie zapytania ofertowego dotyczącego usługi cateringowej dla uczestników spotkania w dniach 12-14.09.2016
Data publikacji 2016-08-29
PDF icon Informacja o anulowaniu zapytania
Dostawa odczynników
Data publikacji 2016-08-29
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa wiązek tlenu
Data publikacji 2016-08-26
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa części elektronicznych
Data publikacji 2016-08-24
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa 100 g złoża do oznaczania strontu za pomocą chromatografii ekstrakcyjnej.
Data publikacji 2016-08-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe (jęz polski), Plik Zapytanie ofertowe (jęz angielski)
Dostawa anemometru
Data publikacji 2016-08-24
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów i akcesoriów
Data publikacji 2016-08-19
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa elementów do drona
Data publikacji 2016-08-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa kamery
Data publikacji 2016-08-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapewnienie dostępu do serwisu Inforlex
Data publikacji 2016-08-17
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące naprawy próżniowej instalacji dystrybucji ciekłego azotu.
Data publikacji 2016-08-16
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zmiana terminu składania ofert
Dostawa części elektronicznych
Data publikacji 2016-08-10
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Office spreadsheet icon Opis funkcjonalności, PDF icon Unieważnienie zapytania
Usługa transportowa w związku z organizacją warsztatów i wizyt studialnych dla przedsiębiorców z sektora paliwowo-energetycznego obwodu lwowskiego
Data publikacji 2016-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego podczas warsztatów w dniach 12-14.09.2016
Data publikacji 2016-08-09
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wynajmu sprzętu oraz obsługę techniczną symultanicznego tłumaczenia przebiegu spotkania w dniu 12.09.2016
Data publikacji 2016-08-09
PDF icon Zapytanie ofertowe
Usługa cateringowa
Data publikacji 2016-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Usługa cateringowa
Data publikacji 2016-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe w ramach projektu pt.: „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania” finansowanego w ramach Programu ERA-NET ERA-MIN
Data publikacji 2016-07-29
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług w zakresie telefonii mobilnej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-07-29
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania i Odpowiedzi, PDF icon Wynik postępowania
Zapytanie ofertowe na obsługę GIG w zakresie dostawy i korzystania przez pracowników z kart abonamentowych w sferze sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.
Data publikacji 2016-07-26
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedź na pytanie 29.07, PDF icon Odpowiedź na pytanie 01.08.2016
Wykonanie tłumaczenia
Data publikacji 2016-07-26
PDF icon Zapytanie ofertowe
Różne części elektroniczne
Data publikacji 2016-07-21
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa transformatora
Data publikacji 2016-07-21
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy: „Zdefiniowanie benchmarków wskaźników emisji rtęci na przykładzie instalacji Tauron Wytwarzanie S.A.
Data publikacji 2016-03-24
Plik Zapytanie ofertowe
Obsługa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych
Data publikacji 2016-03-23
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa elementów optycznych
Data publikacji 2016-03-23
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa śrub, nakrętek i podkładek
Data publikacji 2016-03-23
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa platformy latającej
Data publikacji 2016-03-11
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią
Dostawa
Data publikacji 2016-03-11
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Uruchomienie i udostępnienie łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD „Barbara” Mikołów
Data publikacji 2016-03-03
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy: „Zdefiniowanie benchmarków wskaźników emisji rtęci na przykładzie instalacji Tauron Wytwarzanie S.A.
Data publikacji 2016-02-19
Plik Zapytanie ofertowe
Poszukiwanie eksperta do udziału w realizacji projektu pt. „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania”
Data publikacji 2016-02-19
PDF icon Zapytanie o eksperta
Poszukiwanie eksperta do udziału w realizacji projektu pt. „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania”
Data publikacji 2016-02-19
PDF icon Zapytanie o eksperta
Usługa tłumaczenia na język wietnamski
Data publikacji 2016-02-19
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Czyszczenie kanalizacji zewnętrznej na Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2016-02-19
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa: 100 sztuk „zestawów uderzeniowych”
Data publikacji 2016-02-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa oprogramowania
Data publikacji 2016-02-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Uruchomienie i udostępnienie łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD „Barbara” Mikołów
Data publikacji 2016-02-17
Plik Zapytanie ofertowe
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2016-02-16
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa grafitowych krążków
Data publikacji 2016-02-15
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Usługa
Data publikacji 2016-02-01
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wyniki
1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest :
Data publikacji 2016-02-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Weryfikacja poprawności funkcjonowania instalacji do oczyszczania wód kopalnianych z radu w lokalizacji KWK Ziemowit
Data publikacji 2016-02-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na uaktualnienie dla licencji nr 395-19026852 oprogramowania Autodesk Building Design Suite Premium Commercial Subscription
Data publikacji 2016-01-26
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wykonanie usługi dotyczącej modyfikacji systemu do ciągłego pomiaru przepływu wody dla poprawnego sterowania procesu oczyszczania wód z naturalnych izotopów promieniotwórczych
Data publikacji 2016-01-25
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa
Data publikacji 2016-01-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wykonanie usługi dotyczącej sprawdzenia (kalibracji) i wzorcowania w akredytowanym laboratorium posiadanej przez Zamawiającego jednostki centralnej CJP – 10 pyłomierza automatycznego P-10ZA.
Data publikacji 2016-01-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wykonanie usługi dotyczącej serwisu i kalibracji posiadanego przez Zamawiającego analizatora MRU MGA-5, nr seryjny 289 047.
Data publikacji 2016-01-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy artykułów promocyjnych i reklamowych dla Głównego Instytutu Górnictwa – w ramach realizacji projektu NFOŚiGW : „Zatrzymaj ciepło w domu, pieniądze w portfelu – TERMOMODERNIZACJA”
Data publikacji 2016-01-19
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedź na pytanie do Zapytania ofertowego, PDF icon Informacja o unieważnieniu
przedłużenie o rok licencji oprogramowania do analiz statystycznych
Data publikacji 2016-01-19
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa
Data publikacji 2016-01-19
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa eksykatora
Data publikacji 2016-01-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa tygli i pochłaniaczy gazów
Data publikacji 2015-12-21
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Zapytanie ofertowe na: na wykonywanie w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2017 r. pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Data publikacji 2015-12-21
Plik zapytanie_ofertowe_wieckowski.docx
Przedłużenie o kolejne 12 miesięcy wsparcia technicznego do posiadanego przez Zamawiającego programu "MicroStation Perpetual Licenc"
Data publikacji 2015-12-21
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Plik Wyniki
Usługa zaprojektowania oraz wykonania ramy stanowiska do badania okładzin siatkowych
Data publikacji 2015-12-15
Plik Zapytanie ofertowe
Obsługa pogwarancyjna serwerów IBM xSeries
Data publikacji 2015-12-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa defibrylatora
Data publikacji 2015-12-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Microsoft Office document icon Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Zapytania nr 2 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmnianie nr 2
Dostawa płaszczy grzewczych z regulacją mocy i mieszadłami magnetycznymi.
Data publikacji 2015-12-11
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Zapytanie ofertowe na: Dostarczenie okablowania wraz z skrzynkami połączeniowymi
Data publikacji 2015-12-09
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Aktualizacja zapytania ofertowego 15.12.2015
Dostawa sit laboratoryjnych
Data publikacji 2015-12-07
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i zmontowanie układu detekcji płomienia wersja semi-opto w ramach projektu EXPRO
Data publikacji 2015-12-02
Plik zapytanie_ofertowe_expro.docx
Dostawa scyntylatorów
Data publikacji 2015-12-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa mikrocelulozy
Data publikacji 2015-12-01
PDF icon Zapytanie ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30 listopada 2015 r. w ramach projektu pt.: „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania” finansowanego w ramach Programu ERA-NET ERA-MIN na dostawę odczynników
Data publikacji 2015-11-30
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa artykułów BHP
Data publikacji 2015-11-25
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Plik Zapytanie ofertowe po poprawce
Usługa składowania odpadów
Data publikacji 2015-11-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa sondy
Data publikacji 2015-11-23
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wzór umowy
Usługa cateringowa dla uczestników szkolenia w dniach 9-10.12.2015
Data publikacji 2015-11-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa zestawu 2 kart I/O do macierzy VNX5300 wraz z instalacją
Data publikacji 2015-11-06
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa syatemu akwizycji danych
Data publikacji 2015-11-05
Plik Ogłoszenie o zamówieniu, Plik SIWZ
Dostawa sprzętu
Data publikacji 2015-11-05
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa czasopism
Data publikacji 2015-11-02
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa wagi - szt 1
Data publikacji 2015-10-30
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Dostawa drukarki
Data publikacji 2015-10-30
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa przystawki chromatograficznej
Data publikacji 2015-10-29
Dostawa akcesoriów
Data publikacji 2015-10-28
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi gastronomicznej (obsługi cateringowej) podczas spotkania organizowanego w ramach projektu IS-EPOS umowy nr POIG 02.03.00-14-090/13
Data publikacji 2015-10-21
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Informacja o unieważnieniu zapytania
dostawa materiałów i akcesoriów
Data publikacji 2015-10-15
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa cynku technicznego
Data publikacji 2015-10-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Microsoft Office document icon Wyniki
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania audytu zewnętrznego projektu
Data publikacji 2015-10-09
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Informacja o wyborze oferty - Notatka z wyboru Wykonawcy, PDF icon Aneks nr 1 do Notatki z wyboru Wykonawcy
Zapytanie ofertowe na usługę transportową w dniach 14 i 15 października dla uczestników spotkania organizowanego w ramach projektu EXPRO, zatwierdzonego w ramach programu RFCS
Data publikacji 2015-10-05
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na kolację w dniu 14 października dla uczestników spotkania organizowanego w ramach projektu EXPRO, zatwierdzonego w ramach programu RFCS
Data publikacji 2015-10-05
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na usługę cateringową w dniach 14 i 15 października dla uczestników spotkania organizowanego w ramach projektu EXPRO, zatwierdzonego w ramach programu RFCS
Data publikacji 2015-10-05
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wykonanie usługi: „ocena zdolności do inicjowania ładunków materiału wybuchowego o deflagracyjnej charakterystyce utlenienia, wytwarzanych zgodnie z przekazanymi wymaganiami”.
Data publikacji 2015-10-05
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Druk oferty , Plik Wzór umowy, PDF icon Wyniki
Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi cateringowej na jedno spotkanie panelowe organizowane w dniu 28.10.2015 r. na terenie miasta Katowice w ramach projektu pn. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych"
Data publikacji 2015-10-05
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Dostawa elementów składowych aparatury pomiarowej
Data publikacji 2015-09-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Usługa tłumaczenia
Data publikacji 2015-09-22
1. dostawa 1 kompletu urządzeń kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego wzmacniaczem pomiarowym typu SPIDER8 firmy HBM
Data publikacji 2015-09-21
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania oferty na kolację w dla uczestników spotkania koordynacyjnego organizowanego w ramach projektu MANAGER, zatwierdzonego w ramach programu RFCS.
Data publikacji 2015-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa części zamiennych
Data publikacji 2015-09-10
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego
Data publikacji 2015-09-09
PDF icon Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu 5 sztuk naświetlaczy LED
Data publikacji 2015-09-08
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Dostawa: 100 sztuk „zestawów uderzeniowych”
Data publikacji 2015-09-07
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2015-09-04
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Plik Formularz techniczno - cenowy
Aktualizacja pakietu programów komputerowych „OPERAT FB” dla Windows i modułu Samochody (do 30 czerwca 2016 r.)
Data publikacji 2015-09-01
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa karty przetwornika
Data publikacji 2015-07-30
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wydruk materiałów szkoleniowych wraz z miękką oprawą w formacie A-4 (kolor)
Data publikacji 2015-07-28
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa filtra rozbieralnego z przekładkami teflonowymi
Data publikacji 2015-07-28
PDF icon Zapytanie ofertowe
Usługa cateringowa
Data publikacji 2015-07-23
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy
Akcesoria do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Gray-Kinga
Data publikacji 2015-07-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa pojemników na próbki węgla
Data publikacji 2015-07-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
Data publikacji 2015-07-21
Microsoft Office document icon zapytanie_ofertowe_4370_na_dostawe_drobnego_sprzetu_lab.doc
Dostawa diod
Data publikacji 2015-07-16
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 , PDF icon Wyniki
Przedłużenie o 1 rok wsparcia technicznego i aktualizacji licencji
Data publikacji 2015-07-09
PDF icon Zapytanie ofertowe z załącznikiem nr.1, PDF icon Wyniki
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografu gazowego
Data publikacji 2015-07-08
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa przetwornika ciśnienia
Data publikacji 2015-07-08
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedź na pytanie 1, PDF icon Zapytanie ofertowe po zmianie dnia 10.07.2015
Świadczenie usługi pt Ocena zdolności do inicjowania ładunków materiału wybuchowego o deflagracyjnej charakterystyce utleniania
Data publikacji 2015-07-01
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 , PDF icon Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa karty akwizycji danychwraz z dedykowaną wzmocnioną walizką
Data publikacji 2015-07-01
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 , PDF icon Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

+ 48-32-259-2000