Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Zawadzka-Małota Iwona dr 32 3246 544 izawadzka@gig.eu
Zawadzki Piotr mgr inż. 32 259 28 01 pzawadzki@gig.eu
Zawartka Paweł dr inż. 32 259 27 02 pzawartka@gig.eu
Zborowska Iwona mgr 32 259 22 89 izborowska@gig.eu
Zdechlik Robert dr inż.
Zgórska Aleksandra dr inż. 32 259 22 46 azgorska@gig.eu
Zielińska Małgorzata mgr 32 259 24 05 mzielinska@gig.eu
Ziemba Alicja mgr inż. 32 259 22 13 aziemba@gig.eu
Zięba Magdalena dr inż. 32 259 21 09 mzieba@gig.eu
Żogała Alina dr inż. 32 259 28 22 azogala@gig.eu

+ 48-32-259-2000