Zbiory

Zakres tematyczny gromadzonych przez Bibliotekę zbiorów jest zgodny z kierunkiem badań prowadzonych w Głównym Instytucie Górnictwa. Obejmuje: górnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego, inżynierię środowiska i ekologię, technikę w ogólności, geologię, chemię, fizykę, ekonomię, prawoznawstwo, naukoznawstwo i w mniejszym zakresie inne dziedziny wiedzy, takie jak: mikrobiologia, statystyka matematyczna, przetwarzanie sygnałów, analiza ryzyka, inżynieria materiałowa.

Ogółem zbiory Biblioteki liczą ponad 360 tysięcy voluminów i obejmują:

  • książki - ponad 112 tysięcy voluminów zbiorów zwartych i seryjnych, gromadzonych poprzez: zakup, dary, wymianę i egzemplarz obowiązkowy wydawnictw GIG
  • czasopisma - ponad tysiąc tytułów opracowanych roczników stanowiących około 32,8 tys. voluminów. Bieżąco gromadzonych jest 195 tytułów, w tym 51 zagranicznych w wersji drukowanej
  • normy - ponad 14 tys. dokumentów nadzorowanych i rejestrowanych komputerowo
  • dokumentacje prac naukowo-badawczych - zbiór obejmujący ponad 22,6 tys. pozycji niepublikowanych, stanowiących własność intelektualną Instytutu i udostępnianych na specjalnych warunkach
  • opisy patentowe - zbiór liczący ponad 180 tysięcy opisów w układzie numerycznym i taką samą ilość w układzie klasowym.

Równolegle ze zbiorem na nośniku papierowym od 1993 r. gromadzone są opisy na CD-ROM. Od 2002 r. opisy patentowe dostępne są tylko na nośniku elektronicznym.

+ 48-32-259-2000