Wizja

WIZJA GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA

GIG to nowoczesny instytut badawczy, o uznanej pozycji w świecie,
wdrażający innowacyjne wyniki swoich prac oraz wpływający
na kształtowanie zrównoważonego rozwoju regionu i kraju.

Dyrektor
Głównego Instytutu Górnictwa
prof. dr hab. inż. Stanisław PRUSEK

13.08.2018 r.

Wizja GIG

+ 48-32-259-2000