Laboratorium Akustyki Technicznej - Elektrostatyka

 

  ZAKRES AKREDYTOWANYCH BADAŃ

  Przedmiot badań/wyrób

  Rodzaj działalności/badane

  cechy/metoda

  Dokumenty odniesienia

  Taśmy przenośnikowe

  Rezystancja powierzchniowa

  Wartość rezystancji od 1x103 Ω do 1x1012

  Wartość napięcia do 600 V

  PN-EN ISO 284:2013

   

  Materiały, wyroby i urządzenia antystatyczne

  Rezystancja powierzchniowa

  Rezystancja skrośna

  Rezystancja między punktami

  Rezystancja względem elementu uziemiającego

  Wartość rezystancji od 1x103 Ω do 1x1012

  Rezystywność powierzchniowa z obliczeń

  Rezystywność skrośna z obliczeń
  (zakres grubości: 0,01 – 30 mm)

  PN-EN 61340-2-3:2016

  IEC 61340-4-10:2012

  PN-EN 60079-0:2013

  PN-E-05203:1992

  PN-EN 60079-32-2:2015

  Czas zaniku ładunku

  PN-EN 61340-2-1:2015

  PN-EN 60079-32-2:2015

  Zdolność do elektryzacj

  PN-EN ISO 80079-36:2016

  Układ obuwie i podłoga z udziałem człowieka

  Rezystancja układu

  Wartość rezystancji od 1x103 Ω do 1x1012

  PN-EN 61340-4-5:2006

  Wykładziny podłogowe i gotowe podłogi

  Rezystancja między punktami

  Rezystancja pionowa (tylko badania laboratoryjne)

  Rezystancja względem ziemi

  Wartość rezystancji od 1x103 Ω do 1x1012

  PN-EN 61340-4-1:2006

  Węże i przewody z gumy i tworzyw sztucznych

  Rezystancja elektryczna

  Wartość rezystancji od 1x103 do 1x1012

  PN-EN ISO 8031:2010

  Odzież ochronna, rękawice, obuwie

   

  Rezystancja powierzchniowa

  Wartość rezystancji od 1x103 do 1x1012

  Rezystywność powierzchniowa z obliczeń

  PN-EN 1149-1:2008

  Rezystancja skrośna

  Wartość rezystancji od 1x103 do 1x1012

  PN-EN 1149-2:1999

  PN-EN 16350:2014

  Rezystancja elektryczna

  Wartość rezystancji od 1x103 do 1x1012

  PN-EN 61340-4-3:2003

  Rezystancja między punktami

  Wartość rezystancji od 1x103 do 1x1012

  IEC 61340-4-9:2016

  Materiały, wyroby i urządzenia metalowe

  Rezystancja elektryczna

  Wartość rezystancji od 1x10-6 do 1x101

  PN-EN 50540:2010

  Osoby odpowiedzialne za włączanie do sprawozdań z badań opinii i interpretacji formułowanych na podstawie wyników badań wykonanych w/w metodami przedstawionymi w aktualnym zakresie akredytacji:

  - w zakresie badań właściwości elektrostatycznych wyrobów - dr inż. Przemysław Kędzierski.

   

  Badania właściwości elektrostatycznych wyrobów przeprowadza się w komorze klimatycznej o parametrach:

  • kubatura komory: 21 m3,
  • kubatura śluzy: 8 m3,
  • zakres temperatury: od 16oC do 30oC,
  • zakres wilgotności względnej: od 4% do 80%.

  Zakres oferowanych usług:

  • Badania właściwości elektrostatycznych materiałów, wyrobów urządzeń.
  • Ocena właściwości elektrostatycznych wyrobów.
  • Opracowywanie projektów i rozwiązań stref EPA.
  • Audyty stref EPA.
  • Ocena zgodności wyrobów wg IEC 61340-5-1 i IEC 61340-5-2.
  • Pomiary rezystancji:
   • Elektrycznej,
   • Powierzchniowej,
   • Skrośnej,
   • Między punktami,
   • Względem uziemienia,
   • Układu człowiek obuwie podłoga.
  • Pomiary elektryzacji i zdolności dl elektryzacji.
  • Pomiar natężenia i potencjału pola elektrostatycznego.
  • Pomiar czasu zaniku ładunku.
  • Pomiar napięcia elektrostatycznego.
  • Pomiary w nowoczesnej komorze klimatycznej o szeroki zakresie parametrów klimatycznych.

  Kontakt:

  dr inż. Przemysław Kędzierski pkedzierski@gig.eu tel. 32 259 22 37

  Przewodniczący Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP www.pkes.gig.eu, www.sep.com.pl
  Przewodniczący Komitetu Technicznego 143 PKN ds. Elektryczności Statycznej https://pzn.pkn.pl/tc/#/information-sheet/9000129137, www.pkn.pl
  Certyfikowany koordynator ESD (nr uprawnień IPC: 376608)
  Audytor wewnętrzny w laboratorium (BZJŚiBHP nr 11/30/11)

   

  mgr inż. Adam Szopa aszopa@gig.eu tel. 32 259 21 56

  Certyfikowany koordynator ESD

  + 48-32-259-2000