Laboratorium Akustyki Technicznej - Elektrostatyka

Badania właściwości elektrostatycznych wyrobów przeprowadza się w komorze klimatycznej o parametrach:

  • kubatura komory: 21 m3,
  • kubatura śluzy: 8 m3,
  • zakres temperatury: od 16oC do 30oC,
  • zakres wilgotności względnej: od 4% do 80%.

Realizujemy badania metodami znormalizowanymi oraz metodami własnymi.
Zakres realizowanych badań zamieszczono w tabeli poniżej. Badania wykonywane są w ramach akredytacji AB005.

Ponadto kompleksowo realizujemy strefy EPA (ESD Protected Area):

  • wykonujemy projekty stref,
  • realizacja stref,
  • audyty stref EPA.

ZAKRES AKREDYTOWANYCH BADAŃ

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane

cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Taśmy przenośnikowe

Rezystancja powierzchniowa

Wartość rezystancji od 1x103 Ω do 1x1012

Wartość napięcia do 600 V

PN-EN ISO 284:2013

 

Materiały, wyroby i urządzenia antystatyczne

Rezystancja powierzchniowa

Rezystancja skrośna

Rezystancja między punktami

Rezystancja względem elementu uziemiającego

Wartość rezystancji od 1x103 Ω do 1x1012

Rezystywność powierzchniowa z obliczeń

Rezystywność skrośna z obliczeń
(zakres grubości: 0,01 – 30 mm)

PN-EN 61340-2-3:2002

IEC 61340-4-10:2012

PN-EN 60079-0:2013

PN-E-05203:1992

PN-EN 60079-32-2:2015-08

Czas zaniku ładunku

PN-EN 61340-2-1:2015-12

PN-EN 60079-32-2:2015-08

Zdolność do elektryzacj

PN-EN ISO 80079-36:2016-07

Układ obuwie i podłoga z udziałem człowieka

Rezystancja układu

Wartość rezystancji od 1x103 Ω do 1x1012

PN-EN 61340-4-5:2006

Wykładziny podłogowe i gotowe podłogi

Rezystancja między punktami

Rezystancja pionowa (tylko badania laboratoryjne)

Rezystancja względem ziemi

Wartość rezystancji od 1x103 Ω do 1x1012

PN-EN 61340-4-1:2006

Węże i przewody z gumy i tworzyw sztucznych

Rezystancja elektryczna

Wartość rezystancji od 1x103 do 1x1012

PN-EN ISO 8031:2010

Odzież ochronna, rękawice, obuwie

 

Rezystancja powierzchniowa

Wartość rezystancji od 1x103 do 1x1012

Rezystywność powierzchniowa z obliczeń

PN-EN 1149-1:2008

Rezystancja skrośna

Wartość rezystancji od 1x103 do 1x1012

PN-EN 1149-2:1999

PN-EN 16350:2014-08

Rezystancja elektryczna

Wartość rezystancji od 1x103 do 1x1012

PN-EN 61340-4-3:2003

Rezystancja między punktami

Wartość rezystancji od 1x103 do 1x1012

IEC 61340-4-9:2016

Materiały, wyroby i urządzenia metalowe

Rezystancja elektryczna

Wartość rezystancji od 1x10-6 do 1x101

PN-EN 50540:2010

Osoby odpowiedzialne za włączanie do sprawozdań z badań opinii i interpretacji formułowanych na podstawie wyników badań wykonanych w/w metodami przedstawionymi w aktualnym zakresie akredytacji:

- w zakresie badań właściwości elektrostatycznych wyrobów - dr inż. Przemysław Kędzierski.

 

Kontakt:

dr inż. Przemysław Kędzierski pkedzierski@gig.eu tel. 32 259 22 37

Specjalista ds. Jakości Laboratorium
Członek prezydium Polskiego Komitetu elektrostatyki SEP www.pkes.gig.eu, www.sep.com.pl
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Technicznego 143 PKN ds. Elektryczności Statycznej http://pzn.pkn.pl/kt/info/9000129137, www.pkn.pl

certyfikowany koordynator ESD (nr uprawnień IPC: 376608)
audytor wewnętrzny w laboratorium (BZJŚiBHP nr 11/30/11)

 

mgr inż. Adam Szopa aszopa@gig.eu tel. 32 259 21 56

Certyfikowany koordynator ESD

+ 48-32-259-2000