Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych

ZAKŁAD BADAŃ URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Kierownik Zakładu

dr inż. Andrzej Pytlik
e-mail: apytlik@gig.eu
telefon: 32 259 22 24

 

 

 

LABORATORIUM LIN I URZĄDZEŃ SZYBOWYCH

Kierownik

dr inż. Mariusz Szot
e-mail: mszot@gig.eu
telefon: 32 259 27 59

 

 

 

LABORATORIUM BADAŃ URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH

Kierownik

dr inż. Krzysztof Pacześniowski
e-mail: kpaczesniowski@gig.eu
telefon: 32 259 21 68

 

 

 • Wykonywanie badań lin stalowych oraz nowych rozwiązań lin. Dobór lin. Badania w zakresie badań kontrolnych i certyfikacyjnych elementów konstrukcyjnych urządzeń transportowych w tym łańcuchów ogniwowych górniczych .
 • Badania certyfikacyjne elementów konstrukcyjnych i osprzętu elektroenergetycznego zgodnie z normą PN-EN 61284, a także przewodów CEI IEC 62219:2002, PN-IEC 1089:1994, PN-EN 50182:2002, IEC 62420:2008, PN-EN 60889,:2002, PN-EN 50189:2002, PN-EN 60889:2002, PN-EN 50183:2002.
 • Wykonywanie pomiarów geometrycznych za pomocą laserowego skaningu, szyby wyrobiska, konstrukcje.
 • Badania kolei linowych.

 • Stanowiskowe badania odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych.
 • Badania akcesoriów obudów wyrobisk korytarzowych (strzemiona, rozpory, siatki okładzinowe, okładziny, stopy podporowe itp.).
 • Badania stojaków i siłowników hydraulicznych (statyka i dynamika).
 • Badania kotwi (statyka i dynamika).
 • Badania zaworów i bloków zaworowych.
 • Badania stropnic i spągnic.
 • Badanie wysokociśnieniowych, hydraulicznych przewodów i węży.
 • Badania krążników.
 • Badania wielkośrednicowych rur z dowolnych materiałów (szczelność połączenia, sztywność obwodowa).
 • Wytrzymałościowe badania łożysk elastomerowych (badanie modułu odkształcenia postaciowego, badanie przyczepności przy ścinaniu i badanie przy ściskaniu).
 • Wytrzymałościowe badania geosiatek.

+ 48-32-259-2000