Osiągnięcia

    Ważniejsze zrealizowane prace B+R :

  • „Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek" - w ramach Programu Badań Stosowanych, nr PBSIII/B9/30/2015, lata realizacji: 2015-2017
  • Celem projektu jest opracowanie reżimu technologicznego wytwarzania wielowarstwowej foli dla rolnictwa do produkcji kiszonek o specjalnych właściwościach: zwiększonej barierowości dla tlenu i wytrzymałości oraz łatwej w recyklingu po okresie użytkowania. Proponowany projekt ma charakter interdyscyplinarny, integrujący dziedziny nauki związane z inżynierią materiałową, w tym wytwarzanie kompozytów polimerowych o unikalnych właściwościach na poszczególne warstwy folii wielowarstwowej o założonych parametrach, inżynierią rolniczą i agrotechniką (produkcja sianokiszonki), inżynierią środowiska (LCA) oraz metodami modelowania. W trakcie realizacji projektu planowana jest ścisła współpraca miedzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Obok jednostek naukowo-badawczych (Zakład Inżynierii Materiałowej GIG i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) głównymi wykonawcami realizującym projekt są przedsiębiorstwa: ERG BIERUŃ-FOLIE Sp. z o. o. i Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o. o.

  • „Opracowanie techniki i technologii wytwarzania nowej generacji kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych na gazy techniczne" - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innotech, nr: INNOTECH-K3/IN3/44/229269/NCBR/14, lata realizacji: 2014-2016
  • Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania zbiorników kompozytowych a w szczególności ich polimerowej powłoki wewnętrznej (tzw. wkładki), odpornej na gazoweśrodowisko, penetracje gazu, ciśnienie wewnętrzne i zmiany temperatury oraz ścianki nośnej zbiornika o optymalnej strukturze zdolnej do przenoszenia obciążeń wynikających z warunku ponad dwudziestoletniej eksploatacji. Wkładka zbiornika opracowana będzie głównie w oparciu o termoplastyczny poli(tereftalanetylenu) (PET) z planowaną modyfikacją w kierunku dobrych właściwości przetwórczych, mechanicznych i barierowych. Oceniane będą procesy przetwórcze i ich wpływ na jakość końcową wkładki. Realizacja badań wzbogaci wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej i umożliwi po zakończeniu projektu wprowadzenie na rynek pierwszych na świecie wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych czwartej generacji na gazy techniczne o wysokiej wytrzymałości z gwarancją trwałości.

  • „Odpady polimerowe pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektroniki oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji” – Praca sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Realizowany w latach 2009-2013
  • „Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych” UDA-POIG.01.03.01-00-092/08-00, Praca sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Realizowany w latach 2009-2013.
  • „Kompozyty polimerowe o podwyższonej stabilności termicznej i obniżonej palności” UDA-POIG.01.03.01-00-044/08-00, Praca sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 2009-2011.
  • „Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku” - UDA-POIG.01.01.02-10-123/09-00. Praca sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Realizowany w latach 2009-2014

+ 48-32-259-2000