Galeria

Zakład Monitoringu Środowiska
Zakład Monitoringu Środowiska
Zakład Monitoringu Środowiska
Zakład Monitoringu Środowiska
Pokój chromatografii jonowej
Pokój ciągłej analizy przepływowej
Stanowisko do kalibracji pipet
Zestaw do oznaczania azotu metodą Kjeldahla
Zestaw wstrzykowych analizatorów przepływowych
Dwutorowy modułowy chromatograf jonowy
Kalorymetry
Spektrometr rentgenowski
Dyfraktometr laserowy

+ 48-32-259-2000