Publikacje

 • Bajerski A., Białecka B., Bis Z., Cempa-Balewicz M., Grabowski J., Iwaszenko S., Janoszek T., Kobyłecki R., Michalska A., Nurzyńska K., Pyka I., Świnder H., Wichliński M., Wierchowski K.: Rtęć w polskim węglu kamiennym do celów energetycznych i w produktach jego przeróbki. Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Białeckiej i Ireneusza Pyki 2016.
 • Bzowski Z., Michalik B.: Mineral composition and heavy metal contamination of sediments originating from radium rich formation water. Chemosphere No 122, 2015, 79-87.
 • Dombek V., Gembalová L., Matýsek D., Drobek L., Bzowsk Z., Ženatý L., Seibert R.: Impact of selected post-mining and metallurgical dumps on air pollution on sites in the Czech Republic and Poland. GeoScience Engineering (VSB Ostrava),Vol.LXI No.3; 2015, 24-36.
 • Bojarska K., Bzowski Z., Drobek L,.Gwoździewicz M., Dombek, V., Gembalova L., Matysek D., Tomsej, T., Zenaty L.: Charakterystyka pyłów PM10 z hałd odpadów powęglowych w czesko-polskim rejonie przygranicznym. WiadomościGórnicze nr 4, 2016, 297-302.
 • Smieja-Król B., Bauerek A. 2015 Controls on trace-element concentrations in the pore waters of two Sphagnum-dominated mires in southern Poland that are heavily polluted by atmospheric deposition”, Journal of Geochemical Exploration, Volume 151: 57-65.
 • Cykowska M., Bebek M., Strugała-Wilczek A., Zastosowanie wstrzykowej analizy przepływowej do monitorowania stężenia siarczków rozpuszczalnych w wodach z procesu poziemnego zgazowania węgla, 94/11(2015), s.1000-1003, Przemysł chemiczny, DOI: 10.15199/62.2015.11.13.
 • Strugała-Wilczek A., Stańczyk K., Comparison of metal elution from cavern residue after underground coal gasification and from ash obtained in coal combustion, Fuel 158(2015), 733-743, http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2015.06.009.
 • Anna Michalska, Barbara Białecka, Arkadiusz Bauerek, The hazard of mercury contamination of the environment resulting from the disposal of mining waste, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Conference, 2015, vol. III.
 • Leszek Drobek, Tomasz Borecki, Piotr Pierzyna, Możliwości zastosowania w podziemnych technologiach górniczych pyłów z by-passa CBPG.
 • Część I - aspekty środowiskowe, Wiadomości Górnicze, 2015, vol. 5, 289 – 296, Część II - aspekty technologiczne, Wiadomości Górnicze, 2015, vol. 6, 349 – 355.
 • Ireneusz Pyka, Krzysztof Wierzchowski, Barabara Białecka, 2016: Mercuryreduction in hard coalcleaning processes in Poland – the technology and the environmental impacts, XVIII International Coal Preparation Congres 28.6-01.7.2016 Saint-Petersburg, Russia, s. 633-638, DOI 10.1007/978-3-319-40943-6_97.
 • Joanna Całus-Moszko, Barbara Białecka, Magdalena Cempa-Balewicz, Henryk Świnder 2016: Evaluating the possibilities of obtaining initial concentrates of Rare Earth Elements (REEs) from fly ashes. METABK 55(4) s. 803-806.

+ 48-32-259-2000