Publikacje

 

 • Główny Instytut Górnictwa seria: Instrukcje – „Wyznaczenie filarów ochronnych dla obiektów na powierzchni, szybów i szybików w granicach obszarów górniczych kopalń węgla kamiennego”. Katowice 1996.
 • Główny Instytut Górnictwa „ Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych” . Katowice 1998.
 • Główny Instytut Górnictwa seria: Instrukcje – „Zasady oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych”. Katowice 2000.
 • Główny Instytut Górnictwa „Eksploatacja górnicza a ochrona powierzchni – doświadczenia z wałbrzyskich kopalń”. Katowice 2000.
 • Główny Instytut Górnictwa „Obiekty budowlane na terenach górniczych”. Katowice 2007.
 • Główny Instytut Górnictwa „Nieustalone górnicze deformacje powierzchni w aspekcie dokładności prognoz”. Katowice 2007.
 • Główny Instytut Górnictwa „Deformacje powierzchni w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym”. Katowice 2015.
 • Kalisz P. (2009): Impact of mining-induced surface deformations on reinforcement of structural embankments”. Archives of Mining Science, Volume 54.
 • Kalisz P., Pacześniowski K. (2012): Application of trenchless methods for pipelines renovation on mining areas. Archives of Mining Science, Volume 57.
 • Kalisz P., Zięba M. (2014): Impact of mining exploitation on pipelines. Acta Montanistica Slovaca, Volume 19.
 • Gruchlik P. (2015) „Naziemne skanowanie laserowe 3D, doświadczenia i perspektywy”. Przegląd Górniczy nr 5.
 • Kalisz P., Zięba M. (2014) „Przykład dostosowania konstrukcji obiektu mostowego do przejęcia wpływów eksploatacji górniczej”. Geodézie a DůlníMěřictví 2014.
 • Kalisz P. (2015) „Ocena odporności gazociągów na wstrząsy górnicze”. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie.
 • Kowalski A., Jędrzejec E. (2015) „Określenie fluktuacji krzywizn podłoża obiektów budowlanych w zależności od fluktuacji obniżeń”. Archives of Mining Sciences, Volume 60.
 • Mika W., Kaszowska O. (2015) „Kryteria dopuszczania eksploatacji górniczej pod terenami zabudowanymi” . Przegląd Górniczy nr 3.
 • Mika W. (2015) „Doświadczenia z obserwacji skutków eksploatacji górniczej w obiektach zabudowy śródmieścia Bytomia”. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 3.
 • Mika W., Muszyński W. (2011) „Ocena dopuszczalnych wychyleń budynków mieszkalnych na terenach górniczych z uwagi na bezpieczeństwo konstrukcji”. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 3.
 • Dubiński J., Mutke G., Tatara T., Muszyński L., Barański A., Kowal T. (2013) „Zasady stosowania zweryfikowanej górniczej skali intensywności drgań GSI GZWKW - 2012 do prognozy i oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego w zakładach górniczych Kompanii Węglowej S.A. na obiekty budowlane i ludzi”. Wydawnictwo Kompanii Węglowej.
 • Polanin P. (2015) „Obliczanie wskaźników deformacji powierzchni metodą dwumodalną” Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 5.
 • Kowalski A. (2020) „Deformacje powierzchni na terenach górniczych kopalń węgla kamiennego”.

+ 48-32-259-2000